Bugünün hızlı değişimi içinde var olmaya çalışan firmalar, hem maliyetlerini düşürme hem de müşterilerini memnun etmeye çaba sarf ederler. Öte yandan bu dengeleri sağlamak insan, makine ve zaman gibi kaynakların en iyi (optimum) şekilde yönetilmesini gerekmektedir.

butunlesik

Kurumsallaşmak üzere kullanılan kaynak planlama (ERP) çözümleri ile başlayan bu süreç ileri planlama ve eniyileme konusunda uzmanlaşmış yazılımlar ile desteklenmelidir. Bu seviye ulaşmış bir altyapı belirgin bir rekabet avantajı getirir.

ICRON Technologies, ETG ve Microsoft Türkiye tarafından hazırlanan bu toplantıda:

  • ERP sistemi ile Planlama ve Optimizasyon sisteminin bütünleşmesi ile karar destek platformu oluşturma,
  • Zaman boyutunda farklı planların entegre yönetimi ile sağlanan rekabet avantajı,
  • Farklı birimlerin planlarını otomatik bütünleme ile daha verimli kaynak kullanımı,
  • Akıllı planlardan akıllı fabrikaya giden yolda bütünleşik sistemlerin kazanımları

tartışılacaktır.

Kayıt için: http://www.etg-it.com/egitimformu/1032/default.aspx

butunlesik