Kısa bir süre önce Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada Brad Smith devletlerin yüz tanıma teknolojisini düzenleyen yasaları ivedilikle benimsemesi gerektiğinden söz etti. Konuşmasına eşlik edecek şekilde yayınlanan blog yazısında ana hatlarıyla verdiği önerilerde de çok geç olmadan yüz tanıma teknolojisine dair önemli soruları ele almak amacıyla toplum olarak gerçekleştirmemiz gereken daha bir kapsamlı bir yolculuğun çerçevesini çizdi.

yüz tanıma

Smith, Microsoft olarak yüz tanıma teknolojisini nasıl geliştirdiğimizi ve kullandığımızı yönlendiren ilkeleri de tanımladı. Bu ilkeler:

  1. Yüz tanıma teknolojisini herkese adil bir biçimde davranabilecek şekilde geliştirmek ve kullanmak için çalışacağız.
  2. Şeffaflık. Yüz tanıma teknolojisinin yeteneklerini ve sınırlılıklarını belgeleyecek ve net olarak duyuracağız.
  3. Hesap verebilirlik. Müşterilerimizi, yüz tanıma teknolojisinin insanları etkileyen sonuçlarının olduğu durumlarda, yeterli düzeyde insan denetiminin sağlandığı bir biçimde kullanmaya teşvik edecek ve onlara bu konuda yardımcı olacağız.
  4. Eşitlik. Hizmet kullanım koşullarımızda yüz tanıma teknolojisinin hukuksuz ayrımcılık amacıyla kullanımını yasaklayacağız.
  5. Bildirimler ve rıza. Özel sektör müşterilerimizi, yüz tanıma teknolojisinin kullanımında bildirim sağlamaya ve önceden rıza almaya teşvik edeceğiz.
  6. Yasal gözetim. Emniyet teşkilatı senaryolarında kişilerin demokratik özgürlüğünü koruyan önlemleri destekleyeceğiz ve yüz tanıma teknolojisini bu özgürlükleri riske sokacağını düşündüğümüz senaryolarda kullanmayacağız.

Bu ilkeleri daha detaylı olarak açıkladığımız belgeyi burada bulabilirsiniz. Bu ilkeleri Mart 2019’un sonuna kadar uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Ancak bu ilkeleri geliştirirken, sorun ve konuların yeni ve karmaşık olduğunu, daha öğrenecek çok şeyimizin olduğunu da biliyoruz. Söz konusu ilkelerin zaman içinde deneyimlerimiz, başkalarının deneyimleri ve müşteriler, kamu görevlileri, teknologlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve Partnership on AI gibi çok paydaşlı kurumlar ile yüz tanıma teknolojisi çevresinde sürdürdüğümüz konuşmalar temelinde gelişip değişeceğini tahmin ediyoruz.  Bu önemli konuşmaları sürdürmeye, bu teknolojinin kaçınılmaz biçimde ilerlemesine uyum sağlayan yasaları desteklemeye ve öğrendiklerimizi paylaşmaya önem veriyoruz.

Aslı Arbel Kurumsal İletişim Müdürü, Microsoft Türkiye