Son yıllarda işletmeler, çalışan memnuniyetini daha fazla önemsiyor. Çünkü bir işletmenin gelişmesi, ilerlemesi, hizmet kalitesinin artması ve müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkması nitelikli insan gücünde yatıyor. İşletmeler bugün bu değerin farkına vararak, nitelikli iş gücünü kaybetmek istemediğinden, çalışanlarını mutlu etmek adına farklı arayışlar içerisine giriyor.

happy-employees-600

Diğer taraftan çalışanlar da çalıştıkları yerde kendilerini önemli, değerli ve mutlu hissetmek istiyor. İşe başlayacağı ya da başladığı işletmenin IK çalışmalarını fazlasıyla önemseyen çalışanlar, bu noktada işletmeye karşı beklenti içerisinde oluyor. Beklentileri karşılandığı sürece aynı kurumda kalmaya devam ediyor, kendileri adına bir adım atmayan işletmede çalışmak istemiyor.

Mutlu Çalışanlar

Çalışanların bu beklentilerinin farkına varan, performansı yüksek ve işletmesine bağlı nitelikli insan gücünü elinde tutmak isteyen işletmeler için çalışan memnuniyet anketi yapmak, çalışanlara özel olduklarını hissettirmek adına ilk adım olabilir.

Geçerli ve güvenilir bir ölçek olan çalışan memnuniyet anketi işletmelere, mutlu ve sadık çalışana sahip işletme olma yolunda nasıl bir yol izleyeceğini belirleme ve kendisini geliştirme noktasında büyük fayda sağlıyor.

İşletmelerin kendilerinde karşı eksik gördükleri noktaları tespit etmek, çalışanların işletme hakkındaki düşüncelerini öğrenme, işveren çalışan arasındaki ilişkiyi analiz edip beklentilerini anlamak adına başvurdukları anket çalışmaları firmalara ideal şirket olmanın da yolunu açıyor.

Workcube HR&Kariyer Portal Çözümü modüllerinden olan Çalışan Memnuniyeti Anketi firmalara bu noktada büyük kolaylık sağlıyor. Workcube’ün Çalışan Memnuniyeti Anketini kullanarak çalışanlarınızın memnuniyetini ölçebilirsiniz. Anketler sayesinde çalışan memnuniyetini arttırabilir, mutlu ve sadık çalışanlar yaratabilirsiniz.

Çalışan Memnuniyet Anketi İşletmeye Ne Gibi Faydalar Sağlar?

• Çalışanların kuruma karşı bakış açısını görme
• Kuruma karşı güveni ve bağlılığı tespit etme
• Kurum içi iletişimi belirleme, ölçme
• İnsan kaynaklarına ait çalışmaların etkinliğini ölçme
• Çalışanların değişim ve gelişime karşı tavrını anlama
• Çalışan motivasyon durumlarını tespit etme ve beklentilerini anlama
• Kurumun zayıf ve güçlü yanlarını tespit etme
• Çalışanlar arasındaki uyumu değerlendirme
• İşletmenin çalışma koşullarını değerlendirme
• Yaptığı işle ilgili bağlılığı ve memnuniyeti ölçme
• Çalışan ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Çalışan kariyer ve gelişim planlarının tespiti
• Yönetim yaklaşımı hakkında bilgi edinme
• Çalışan hakkında somut veri oluşturma
• Mutlu çalışan yaratmada envanter oluşturma

ERP ve e-iş çözümleriyle entegre çalışan HR Çözümü içerisinde yer alan Workcube Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulaması ile performansı yüksek, verimli, sadık ve mutlu çalışanlar yaratabilirsiniz.