2-tier

İyi yönetilen küresel kuruluşlar, 2-tier bir ERP stratejisini gün geçtikçe daha fazla benimsemeye başladı. Bu tip bir strateji ile kuruluşlar, finans gibi ortak süreçleri kurumsal düzeyde yürütmek adına mevcut tier 1 ERP çözümlerini korurken, bağlı kuruluşların da özel gereksinimlerini daha fazla esneklik, çeviklik ve gelişmiş yönetilebilirlik ile ele almak için daha düşük bir maliyetle Tier-2 çözümünü sunuyorlar. Bu yazıda, 2-tier bir stratejinin faydalarını, yararlanma olasılığı en fazla olan kuruluş türlerini ve bu stratejiyi uygulamak için bir ERP çözümünde neleri aramanız gerektiğini açıklayacağız.

2-tier

2-Tier ERP Stratejisinin Büyüyen Popülerliği

 ERP çözümleri söz konusu olduğunda, bugünün büyük kuruluşları 2-Tier bir stratejiyi daha çok düşünüyorlar. Constellation Research tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, alıcıların %48’inin 2- Tier bir strateji düşündüğünü ortaya koyuyor. Peki, bu derece popüler olan 2-tier yaklaşımı nedir?

2-Tier Yaklaşımı Nedir?

2-Tier bir ERP stratejisinde, kuruluşlar mevcut Tier 1 ERP sistemlerini kurumsal düzeyde tutarken, bölümlerin ya da iş birimlerinin ikinci bir ERP sistemi seçmesine izin verirler. Tier 1, kurumsal ERP sistemi, finans, insan kaynakları ve satın alma gibi tüm bölümlerde standartlaştırılması gereken süreçleri yürütmek adına küresel bir standart görevi görür. İkincil, Tier 2 sistemi ise genellikle satış, pazarlama, saha hizmetleri ya da yerel üretim gibi daha küçük operasyonel gereksinimler için yan kuruluşların özel ihtiyaçlarını destekler. Tier 2 çözümü, Tier 1 sağlayıcıdan, ikinci bir sağlayıcıdan ya da onaylanmış alternatifler listesinden seçilebilir. Gartner bu noktada; ‘Bırakınız yapsınlar’ anlayışının 2 tier ERP yaklaşımına çözülmesi oldukça zor bir çıkmaz getireceğine inandığından, bu seçimler yapılırken oldukça dikkatli davranmak gerekiyor.

2-Tier ERP sistemlerinin en popüler olduğu dönem kuşkusuz ki 2008’in sonlarındaki ekonomik durgunluk dönemiydi. BT bütçeleri azalırken, BT departmanları daha azıyla idare etmek zorunda kaldı. Çoğu büyük ölçekli ERP geçiş planları ertelendi ya da tamamen sona erdi. Şirketler, yeni sistemlere geçmek yerine, eski ERP dahil olmak üzere mevcut sistemlerini iyileştirmeye odaklandılar. Sonuç olarak, birçok kuruluş da mevcut çözümlerin gereksinimlerini karşılamadığı Tier 2 sistemlere geçişleri sırasında Tier 1 sistemlerinin işlevselliklerini de korumaya karar verdi.

Kuruluşlar bu süreçte, şirket çapında ERP kurulumlarının genellikle etkisiz olduğunu fark etmeye başladılar. Bir sistem çok büyüdüğünde, özelleştirmek, sürdürmek ve yükseltmek maliyetli hale gelir. Özellikle bir yan kuruluşa, büyük ölçekli bir ERP çözümü dağıtmak çok zordur. Çünkü daha küçük bölümler, çözümü özelleştirmek ve desteklemek için BT altyapısına ve deneyimine sahip olmayabilir. Yan kuruluşlar, kurumsal sistemle sorunsuz bir şekilde entegre olurken aynı sonuçları veren daha basit, esnek, ancak sağlam ve uygun maliyetli bir sisteme ihtiyaç duyarlar.

Bugünün güçlü ekonomisinde 2 -tier stratejinin avantajlarını değerlendirmek isteyen, büyüme yolunda ilerleyen birçok işletme var.Asya, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan pazarlarda yeni iş geliştirmenin anahtarı kuşkusuz ki yan kuruluşlardır. Bu nedenle birçok şirlet, yeni ürün ve hizmet alanlarına geçmek için yeni kuruluşlar yaratıyor ve satın alıyor. Bu da operasyonların güçlenmesi ve üst yönetimin hızlı hareket edebilmesi gerektiği anlamına geliyor. Tier-2 çözümlerinin kolaylığı, maliyetinin uygun oluşu ve esnekliği bu gereksinimleri karşıladığı için kuruluşlar için ideal oluyor.

2-Tier ERP Stratejisini Kimler Adapte Eder?

Birçok kuruluş türü, 2-tier bir ERP stratejisinden faydalanabilir, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, birden fazla iş modeli kullanan yan kuruluşlara sahip olanlar, bu stratejiyi adapte edebilirler.

  • Farklı iş kollarına sahip iştirakler. Bir yan kuruluş hizmet sunarken, diğeri ürün üretiyorsa, standart bir ERP’nin yeterli olmayacağı alanlar olacaktır.
  • Farklı sektörlerdeki yan kuruluşlar. Bir ürün seti yapan ancak bunları farklı sektörlere satan kuruluşlar. Örneğin, kuruluş tıbbi cihaz üretiyorsa, sertifikalar, doğrulama modüllerine sahip olan uzman ERP sağlayıcıları tarafından basitleştirilebilecek bir görev olabilir.
  • Aynı değer zinciri içinde farklı işlevler sağlayan iştirakler. Bir yan kuruluş ilaç üretebilirken, diğeri dağıtımdan sorumlu olabilir. ERP süreçleri ve yerelleştirmeleri temelde farklı olacaktır.
  • Farklı ülkelerdeki yan kuruluşlar. Küresel kuruluşların çoğu, farklı vergi kodları, diller ve para birimleri için destek dahil olmak üzere yerel konumların ihtiyaçlarını karşılamak için daha küçük, daha çevik ERP çözümlerine ihtiyaç duyar.
  • Alımlar. Genel merkez, stratejik, inorganik büyüme girişimlerini desteklemek için işletmeleri satın alabilir. Satın alınan şirketin mevcut ERP çözümlerini dönüştürmek, mevcut becerilerin eksikliğini gidermek yerine Tier 1’e adapte olabilecen kullanıcı dostu bir Tier 2 sistemi koymak birçok açıdan çok daha iyi bir yaklaşım olabilir.
  • ERP çözümlerini yükseltmek ve modernize etmek isteyen kuruluşlar, daha modern sistemlere geçerken bazı eski sistemleri korumak isteyebilirler.

2-Tier Stratejinin Yararları

2-Tier bir stratejiyi benimseyen kuruluşlar, özelleştirilebilir, düşük maliyetli, yenilikçi ve çevik sistemler de dahil olmak üzere bir dizi avantaj kazanmayı hedefler.

Sistem Endüstri ve Küresel Gereksinimlere Göre Kolayca Yapılandırılabilir

Tier 1 sağlayıcıları aynı zaman Tier 2 çözümlerini de barındırabilir. Bu tip bir sağlayıcı ile çalışmanız sonucunda, müşteri tabanından derlenen endüstriye özgü deneyim ile birlikte gereksinimlerinizi karşılamak adına, daha kolay özelleştirilebilen sistemlerle çalışma olanağı yakalarsınız.

Maliyetler Azalır

Kısa süre önce gerçekleştirilen bir Software Insider anketinde, katılımcıların yüzde yetmişi, mevcut Tier 1 sistemlerin çok pahalı olduğundan yakındı. Tier 1 sistemlerinde ROI hesaplaması, yüksek maliyetlerin, uygulama, özelleştirme, bakım ücretleri ve personel maliyetlerindeki aşımlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Tüm uygulama, bakım ücretleri, yükseltmeler ve değişiklikler dikkate alındığında 2-tier bir sistem önemli mali tasarruflar sağlayabilir. Örneğin, Gartner Resarch şirketlerin 2-Tier bir sistem uygulandığında, uygulama maliyetlerinde yüzde 33’lük bir azalma görüldüğünü ortaya çıkardı.

İnovasyonu Geliştirin

Şirketler sürekli olarak yeni fırsatlara uyum sağlamalıdırlar. Dünyanın farklı köşelerindeki yan kuruluşlar, çoğunlukla farklı rekabet güçleri ile mücadele ederler ve farklı yönlerde gelişmeye mecburlardır. Software Insider anketine katılanların yüzde 35’i kurumsal sınıfta yer alan ERP tedarikçilerinin yeterince hızlı yenilik yapamadıklarını belirtmiştir. Yan kuruluşlar, Tier-2 uygulamaları çok daha hızlı şekilde özelleştirebileceklerinin farkındalar.

Daha Fazla Çeviklik

Aynı ankete katılanların yüzde 16’sı, diğer sistemlerle, yeni kanallarla ve yeni paydaşlarla entegre olabilecekleri, daha çevik sistemler talebinde bulundu. Büyük ölçekli ERP sistemleri değişen ortama ayak uydurma noktasında pek de başarılı değildir. Buna karşılık, Tier 2 ERP çözümleri, bağlı kuruluşların sistemlerini daha fazla kontrol etmelerine olanak tanır, çünkü bu sistemlerin yapılandırılması çok daha kolaydır.

2-Tier Bir Strateji için ERP Sisteminde Aranması Gereken Özellikler

Kuşkusuz her ERP çözümü kuruluşunuzun Tier 2 ERP sistemi gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamayacaktır. Kapsamlı işlevsellik, esneklik ve düşük maliyet sağlayabilen Tier 2 ERP çözümü aramanız gerekir.

Kapsamlı İşlevsellik

2-Tier bir stratejiyi benimseyen kuruluşların, Tier 2 ERP çözümünün sunduğu işlevselliği dikkate alması gerekir. Çözüm kapsamlı olmalı, muhasebe, finans, ön ve arka ofis işlevselliği sunmalı ve Tier 1 uygulamalarına da destek sağlamalıdır. Örneğin, kuruluşların bir modül olarak ayrı bir şekilde, BI satın almasını zorunlu kılmak yerine iş zekası (BI) içermelidir. Kapsamlı işlevsellik, çözümü belirli bir kuruluşa kolayca uyarlanabilir hale getirir ve kuruluşların fazla özelleştirmeden kaçınmasına olanak tanır. Bu işlevselliğin bir kısmı, çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu şirket yapısı gibi küresel yan kuruluşlar için özel destek içermelidir.

Esneklik ve Uyarlanabilirlik

Yalnızca işlevselliğin kapsamlı olması yeterli değildir. Aynı zamanda,işlevler kolayca yapılandırılabilmeli, böylece kuruluş özel gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde çalışmaya başlamalıdır. Çözüm ayrıca, mevcut veri tabanları ya da işletim sistemleri için destek dahil omak üzere, kuruluşun mevcut BT ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Düşük maliyetli

Tier 2 çözümü uygun maliyetli olmalı ve yalnızca başlangıçta değil, tüm süreç boyunca kuruluşun bütçesine uygun olmalıdır. Sağlam, çok fazla destek gerektirmeyen, hızlı uygulanan ve bakımı kolay olan bir çözüm, genel destek maliyetini azaltacaktır. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, eğitim maliyetlerini en aza indirir. Yine parametreli konfigürasyon, gerekli tüm özelleştirmeleri daha kolay hale getirecektir.

Sonuç

2-Tier bir ERP stratejisi kullanarak, birden fazla yan kuruluşu olan küresel kuruluşlar, kapsamlı, son derece özelleştirilebilir çözümlerden, daha düşük maliyetle ve daha fazla yenilik ile çeviklik kazanarak faydalanabilirler. Ancak, kapsamlı işlevsellik sağlayan, son derece esnek ve uyarlanabilir ve sağlam, yapılandırması kolay bir ERP çözümüne ihtiyaçları vardır.