Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Netbor Plastik, kurumsal yapılanmasını yenileyerek iş süreçlerini ERP’ye geçiriyor.

logo
Polietilen 100 içme suyu, doğalgaz, sulama ve yağmurlama borularının üretimini yapan, kısa dönem hedefleri arasında Türkiye’de ürün yelpazesini genişleterek dünyaya açılmak olan Netbor, kurumsal yapılanmanın bir parçası olarak işletmesini daha iyi yönetmek için yola Workcube ERP ile çıkıyor.

Netbor kurumsal dönüşüm projesi kapsamında ERP altındaki ürün, fiyat, stok, üretim, satış, satın alma, teklif gibi temel süreçlerinin yanı sıra insan kaynakları, müşteri ilişkileri, projeleri, kurum içi iletişim, fiziki ve tüm dijital varlık süreçlerini %100 web tabanlı ve sınırsız kullanıcı yapısı ile Workcube üzerinden yönetecek.
Workcube’ün konsolide özelliği sayesinde tüm satış, satın alma, üretim, depo&stok yönetimi, fatura, finans ve muhasebesel kurgularını başka bir yazılım kullanmaksızın bütünleşik yönetip, anlık raporlayabilecek.

Üretim süreçlerinin tamamında Workcube kullanacak olan Netbor, üretim için gerekli olan malzeme ihtiyaç planını (MRP), iş istasyonlarını, üretim iş emirlerini, üretim sonucu oluşacak ürün ve sarflarını da Workcube üzerinden anlık olarak izleyerek, raporlamalar alabilecek. Satış, üretim, satın alma ve lojistik süreçleri ile entegre çalışan Workcube’ün depo yönetiminde PDA el terminalleri de Workcube’den yönetilecek.

Çalışanlarına ait özlük ve ücret yönetimi başta olmak üzere, çalışanlarının performans değerlendirmelerini ve işe alım kurgularını ERP ile entegre çalışan HR Modülü ile yönetecek olan Netbor, yine ERP ile entegre çalışan Proje Yönetimi Modülü sayesinde tüm projelerini tek bir ekrandan yönetebilir hale gelecek.

Workcube’ün planlanan-gerçekleşen proje kurgusuna sahip Workcube ile projeye ait tüm satış tekliflerini, satış siparişlerini, üretim bilgilerini, satın alımlarını, masraf, gider ve gelirlerini, faturalarını, toplantılarını tek bir proje kartı altında izleyebilecek, böylelikle projenin anlık olarak karlılık durumunu raporlayabilecek.
Netbor, Workcube’ün implementasyonu tamamlandığında tüm iş süreçlerini merkezi bir yapıda tek platform üzerinden konsalide yönetilebildiği ve raporlayabildiği bir ERP sistemine sahip olacak.