kalkancı

Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne döküm parça üretimi yapan ve 18 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kalkancı, iddialı büyüme ve verimlilik hedefleri doğrultusunda IFS kullanmaya başladı. Kalkancı, IFS sayesinde, müşteri taleplerine hızla cevap verebilen, maliyetlerin %100 doğrulukla saptanabildiği, etkin üretim planlaması yapabilen, yönetsel kararları hızlı alabilen, izlenebilir, şeffaf ve ölçülebilir bir yapıya kavuştu.

İstanbul/Tuzla’daki entegre tesislerinde, kalıp ve alüminyum enjeksiyonlu döküm üretimi yapan Kalkancı, üretiminin %95’ini ihraç ediyor. Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne olmak üzere, çok sayıdaki CNC tezgahında kesintisiz üretim yapan Kalkancı, 2022 yılı içerisinde enjeksiyon sayısını 18’den 20’ye çıkarmayı planlıyor. Kalkancı’nın ERP ve Sistem Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Davut; “Rakiplerimize göre en büyük avantajımız, kendi kalıplarımızı üretiyor olmamız ve seri olarak yaklaşık 12 farklı alaşımı döküp basabilmemiz. Otomotiv firmalarından, sadece parçanın şekli ve alüminyumun hangi alaşımıyla döküleceği bilgisi geliyor. Sonrasında kalıpları tamamen kendimiz tasarlıyoruz” diyor. Müşteri taleplerine çok hızlı cevap verebilmesi, ciddi bir tasarım ekibi barındıran AR-GE merkezi, etkin teknoloji ve ERP altyapısı, Kalkancı’yı küresel rekabette öne taşıyor.

IFS sayesinde tüm verilerimiz güvenilir ve tutarlı bir hale geldi. Özellikle maliyetlerin %100 doğrulukla saptanabiliyor olması, Kalkancı’ya küresel rekabette ciddi bir avantaj kazandırdı

Uçtan uca izlenebilir bir altyapı kurma ihtiyacı

Kalkancı

Kalkancı, 2017 yılı öncesinde sadece Muhasebe ve İnsan Kaynakları yönetimini içeren dar kullanımlı bir altyapıya sahipti. Üretim süreçleri takip edilemiyordu. Belli bir anda üretilmiş olan parça sayısını öğrenmek için sahaya inmek ve manuel olarak saymak gerekiyordu. Neredeyse tüm süreçler Excel tabloları ile takip edilmeye çalışılıyordu ve insan hatasına açık bir yapı vardı.

Kalkancı, mühendislik gücü ve sahip olduğu deneyimi yüksek verimlilikle birleştirebilecek ve kendisini geleceğe güvenle taşıyabilecek bir teknoloji altyapısına ihtiyaç duyuyordu. Kalkancı yönetimi hem iddialı büyüme hedeflerini destekleyecek hem de müşterilerinin sipariş ve sevkiyat takibine yönelik taleplerini karşılayabilecek bir ERP altyapısı kurulması gerektiğine karar verdi.

İş Zekâsı projeleri, uzun zaman alan, çok yüksek yatırım gerektiren projeler olarak bilinir. IFS, tüm bu süreçleri ve maliyetleri ortadan kaldıran, son derece kolay kullanıma sahip bir İş Zekâsı çözümünü uygulamalarının içine modül olarak dahil etmiş. Görür görmez çok etkilendiğimiz bu modül sayesinde kolayca LOBBY ekranları tasarlayabiliyoruz. Kullanıcı ve rol spesifik olarak düzenlenebilen bu ekranlar ve gösterge panelleri, en tepeden başlayarak aşağıya doğru tüm karar alma süreçlerinde çok yardımcı

IFS, sektöre uygun çözümleriyle dikkat çekiyor

Bu süreçte, uzun yıllara dayanan deneyimi ile ERP ve Sistem Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Kalkancı ekibine dahil olan Ali Davut, ilk iş olarak tüm departmanlardan kişilerin yer aldığı 20 kişilik bir ekip kurulmasına öncülük etti. Bu ekip tarafından mevcut durum/ihtiyaç analizi yapıldı ve beklentiler ortaya konuldu. Hangi ERP altyapısının kullanılacağı kararı da yine bu ekip tarafından verildi. Karar verme sürecinde Türkiye’de hizmet veren neredeyse tüm ERP şirketleri ve pek çoğunun kullanıcılarıyla görüşüldü. Titiz bir çalışma sonucunda karşılaştırma tabloları oluşturuldu ve sonunda IFS’in kullanılmasına karar verildi.

“Üretim sektörü, kullanılamadığı için çöpe atılan yüksek maliyetli ERP yatırımlarıyla doludur. Süreçlerinize, insan kaynağınıza, sahip olduğunuz bilgi birikimine tam olarak uyan bir çözüme karar vermek sanıldığından daha zordur” diyen Ali Davut, IFS ‘in seçilme nedenleri arasında, “hızla hayata geçirilebilir ve sonrasında da kolay kullanılabilir ve geliştirilebilir” olmasının öne çıktığını belirtiyor. Ali Davut, “IFS kullanıcısı olan farklı şirketlerden olumlu geri bildirimler aldık. Deneyimli IFS ekibinin işlerine hakimiyeti de karar vermemizde etkili oldu. IFS ekibinin yaklaşımı sayesinde minimum zaman ve işgücü harcayarak tüm beklentilerimizi karşılayabileceğimizi gördük. IFS’in vizyoner yaklaşımının Kalkancı’ya yeni ufuklar açabileceğini de fark ettik.” diyor.

Bir dijital dönüşüm yaklaşımı

Tüm hazırlık aşamalarıyla birlikte proje, toplam 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve kullanıma alındı. Bu süreçte köklü bir altyapı dönüşümü de gerçekleştirildi. Sunucular, veri tabanları, yedekleme sistemleri yenilendi, tüm çalışanların saha içerisinde tabletlerle IFS altyapısına veri girişi yapabilmesi sağlandı.

Altyapı çalışmaları ile eş zamanlı olarak, IFS ekibi de çalışmaları başlattı. Neredeyse her gün Kalkancı’ya gelen IFS ekibi tüm birimleri dinledi, ihtiyaçların ve süreçlerin üzerinden geçti, bir taraftan eğitimler verdi. Yapılması gereken tüm uyarlamalar yine IFS ekibi tarafından departman bazında belirlendi. Uygulamalar önce test ortamında denendi ve sonuçlar değerlendirildi. 2018 Ekim ayında ise tüm iş ve üretim süreçleri, aynı anda ve sorunsuz bir şekilde gerçek ortama aktarıldı.

Ali Davut, “IFS ‘i üç yılı aşkın süredir kullanıyoruz ve IFS ekibi ile birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Sürekli gelişen ve bizi ileriye taşıyan bir ERP’ye sahip olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyor.

Hedef: İzlenebilir, şeffaf ve ölçülebilir bir organizasyon

IFS ‘in kapsadığı uçtan uca tüm modülleri satın alan Kalkancı, iş yapma alışkanlıklarında verimliliğe hizmet eden ciddi bir dijital dönüşüm yaşadı. IFS öncesinde Excel kullanımı çok yaygınken ve her iş Excel üzerinden takip edilirken, hata yapmaya çok müsait bir ortam vardı. Artık, IFS altyapısı üzerinden alınmayan verilerin güvenilir olmadığı, tüm kuruluş genelinde kabul gördü. Ali Davut, “IFS  sayesinde tüm verilerimiz güvenilir ve tutarlı bir hale geldi. Özellikle maliyetlerin %100 doğrulukla saptanabiliyor olması, Kalkancı’ya küresel rekabette ciddi bir avantaj kazandırdı” diyor.

IFS, tek tek kişilerin, departmanların ve sonuçta kuruluşun performansının ölçülebilmesini sağladı. Genel Müdür Yardımcısı Ali Davut, performans ölçümü konusunda daha da ileri gitmek istediklerini, bu yöndeki geliştirmeleri IFS ekibiyle birlikte süreç içerisinde tamamlamaya devam ettiklerini belirtiyor.

Kişiye göre özelleştirilebilir LOBBY ekranları

IFS İş Zekâsı modülünü de kullanan Kalkancı, bu modülle birlikte gelen LOBBY ekranlarını da son derece verimli bir şekilde kullanıyor. Ali Davut, İş Zekâsı modülü ile gelen LOBBY ekranlarından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor: “İş Zekâsı projeleri, uzun süreçler alan, çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren projeler olarak bilinir. IFS, tüm bu süreçleri ve maliyetleri ortadan kaldıran, son derece kolay kullanıma sahip bir İş Zekâsı çözümünü IFS ‘in içine modül olarak dahil etmiş. Görür görmez çok etkilendiğimiz bu modül sayesinde, kolayca kullanıcı ve rol spesifik ekranlar, gösterge panelleri tasarlayabiliyoruz. Örneğin, Üst Yönetim ve Satın Alma ekibi için görsel açıdan son derece güçlü LOBBY ekranları tasarladık. Yöneticiler, daha bilgisayarlarını açtıkları anda tek bir ekran üzerinden satış, üretim ve sevkiyat rakamlarını, değişimleri, kârlılığı anlık olarak görebiliyorlar. Satın Alma Sorumlusu kendisiyle ilgili rakamları, Satın Alma Müdürü ise kümülatif sonuçları görebiliyor. Kişilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak kendi kendilerine tasarlayabildikleri LOBBY ekranları, en tepeden başlayarak aşağıya doğru tüm karar alma süreçlerinde çok yardımcı.”

Fire analizleri üretim maliyetlerini düşürmeyi sağladı

Kalkancı, IFS sayesinde, üretimin her aşamasını takip edebilir hale gelince problemleri de hızla tespit etmeye başladı. En kritik konulardan biri üretilen parçalardaki firelerdi. Sonuç olarak 15-20 adet fire yani hurda tipi belirlendi ve bunların kök nedenlerine inilebildi. Söz konusu nedenler ortadan kaldırıldıkça da üretim maliyetleri düştü. Ali Davut, bu noktada verimliliğin çok ciddi olarak yükselmeye başladığını şu sözlerle vurguluyor: “Verimlilik arttıkça, maliyetlerimiz hızla düştü. Örneğin bir parçayı daha önce %5 fireyle basıyorsak, %100’ü sağlayabilmek için 105 baskı yapmak gerekebiliyordu. Şimdi hiç firesiz ya da çok düşük bir fire ile o üretimi gerçekleştirebilme imkânı bulduk. Bu bize enerji, zaman ve para tasarrufu olarak döndü. İyileşme çok dramatik bir ivmeyle yukarı çıktı. Tek başına bu bile yatırımın geri dönüşünü hızla sağladı.”

“Verimlilik arttıkça, maliyetlerimiz hızla düştü. Örneğin bir parçayı daha önce % 5 fireyle basıyorsak, %100’ü sağlayabilmek için 105  baskı yapmak gerekiyordu. Şimdi hiç firesiz ya da çok düşük bir fire ile o üretimi gerçekleştirebilme imkânı bulduk. Bu bize enerji, zaman ve para tasarrufu olarak döndü. İyileşme çok dramatik bir ivmeyle yukarı çıktı. Tek başına bu bile yatırımın geri dönüşünü bir yıl gibi çok kısa bir sürede ve %100’ün üzerinde sağladı.”

Ali Davut

Genel Müdür Yardımcısı, Kalkancı

Müşteri Memnuniyeti

Kalkancı’nın performansı, tedarikçisi olduğu firmalar tarafından sık sık ölçülüyor ve başarısı yeni iş fırsatlarının yaratılmasında büyük önem taşıyor. Aynı zamanda otomotiv sektöründe öne çıkan ISO TS 16949 belgesine sahip olması gerekiyor. Kullanılan ERP altyapısı sayesinde izlenebilirliğin artması ile birlikte Kalkancı’nın talep edilen standartları sağlaması daha da kolaylaştı. Artık, üretilen bir parçanın hammaddesinin bile nereden geldiği Lot numaraları sayesinde takip edilebiliyor. Bu da Kalkancı’ya ve kalitesine duyulan güvenin artması anlamına geliyor. Kalkancı’nın 2022 yılına yönelik aldığı çok önemli projeler ve siparişler, bu güvenden kaynaklanıyor. Genel Müdür Yardımcısı Ali Davut, “IFS’in, 2022’ye yansıyacak %15’lik büyümedeki önemli rolünü yadsıyamayız” diyor.

Geleceğe yönelik beklentiler

Kalkancı, IFS sayesinde kazandığı güçle geleceğe yönelik bazı projeleri de gündemine taşımaya başladı. Kalkancı, Bulut uygulamalarını yakın takibine aldı. Ayrıca, IFS’in Endüstri 4.0, IoT ve Yapay Zekâ projelerine uygun bir altyapı sunmasından hareketle, bu alanlara yönelik planları ve bazı çalışmaları da var.

FAYDALAR

 • Hızlı adaptasyon, kolay kullanım, kolay geliştirme ile hızlı ve sorunsuz geçiş sağlandı.
 • Uzman IFS ekibi sayesinde proje sürecine minimum iş gücü ve zaman ayırıldı.
 • Otomotive yönelik üretim endüstrisine özel en uygun altyapı hayata geçirildi.
 • İzlenebilir, şeffaf ve ölçülebilir bir yapı kazanıldı.
 • Tek kişi bazında, departmanlar ve tüm organizasyon bazında performans ölçümü yapmak mümkün hale geldi.
 • Maliyetler %100 doğrulukla hesaplanabilir hale geldi.
 • Müşteriler için izleme imkanlarının sağlanması müşteri memnuniyetini yükseltti.
 • Fire sayıları ve üretim maliyetleri dramatik olarak düştü.
 • LOBBY ekranları ile karar alma süreçleri çok hızlandı.
 • Yatırımın geri dönüşü çok kısa zamanda ve %100’ün çok üzerinde sağlandı.

KULLANILAN MODÜLLER

 • IFS Temel ERP Uygulamaları
 • IFS Proje Yönetimi
 • IFS Üretim Yönetimi
 • IFS Tedarik Zinciri Yönetimi
 • IFS Servis ve Satış Yönetimi
 • IFS Bakım Yönetimi
 • IFS PLM
 • IFS Doküman Yönetimi
 • IFS Kalite Yönetimi
 • IFS İş Zekâsı (LOBBY)
 • IFS İnsan Kaynakları Yönetimi
 • IFS Finans ve Muhasebe Yönetimi
 • IFS CRM

KALKANCI HAKKINDA

Faaliyetlerine 1981 yılında, İstanbul’da, kalıp imalatıyla başlayan Kalkancı, 1987 yılı itibariyle döküm sektörüne de girerek, büyümesine kesintisiz devam etti. Kalkancı, 2006 yılından bu yana metal enjeksiyon sektörünün tüm gereksinimlerini karşılayabilecek alt yapıya sahip olan Tuzla/İstanbul’daki entegre tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Çok ciddi bir tasarım ekibini barındıran Kalkancı, mühendislik gücünü ve engin deneyimini, 2022 başında devreye aldığı ArGe merkeziyle de somutlaştırdı.

Üretiminin %95’ini yurtdışına ihraç eden Kalkancı, ağırlıklı olarak Otomotiv olmak üzere, Enerji, Aydınlatma ve İnşaat gibi birçok farklı sektöre de hizmet sağlıyor.

www.kalkanci.com