ERP HABER – Oracle Conformia Software’in fikri mülkiyet varlıklarını satın aldı. Conformia ürün ve süreç yaşam döngüsü yönetimi yazılımı geliştiriyor.

Oracle Conformia Software’in fikri mülkiyet varlıklarını satın aldı. Conformia’nın Ürün ve Süreç Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product and Process Lifecycle Management – PPLM) yazılımı, yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yeni yetenekler kazandırıyor. Söz konusu yazılım sayesinde şirketler biyo, farmasötik ve kimyasal ilaç bileşenleri çerçevesinde ilaç tasarımı, geliştirme ve üretime geçirilmesi süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebiliyorlar.

Oracle Conformia Entegre

Oracle Conformia’nın ürün ve teknolojisini “Oracle Agile PLM” çözümüne entegre ederek, ilaç geliştirme, ambalajlama ve ticarileştirme yönetimi için uçtan uca bir çözüm sunmayı planlıyor. Oracle ayrıca, Oracle uygulamalarına, Oracle Sağlık Bilimleri uygulamalarına ve 3. parti sistemlere entegrasyon sağlamayı da planlıyor. Söz konusu kombinasyon sayesinde farmasötik ve biyoteknoloji şirketleri inovasyonu hızlandırabilecek, yasal gereksinimlere yanıt verebilecek ve verimliliklerini artırabilecekler. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.

Oracle PLM Stratejisi Başkan Yardımcısı Hardeep Gulati, “Conformia Software ile gerçekleştirilen satın alma işlemi, Oracle’ın farklılaştırılmış ve kullanıma hazır olarak sunulan endüstri tabanlı çözümler geliştirmeye yönelik yaklaşımının altını çiziyor. Oracle’ın PLM çözümü Yaşam Bilimleri endüstrisinde faaliyet gösteren müşterilerimize tüm farmasötik ve biyoteknoloji üretim ve dağıtımı süreçlerini yönetmek için bütünsel bir çözüm sunmaktadır,” diyor.