Sosyal medya ve dijital ortaklık konusundaki gelişmeler sosyal kurum kavramında yeni bir alana girdiğimizi gösteriyor. Bu durum sektörlere girişimci bir yaklaşıma sahip olmaları gerektiğini ve teknolojik bir inovasyonla işbirliklerinde hem içeriden hem dışarıdan paylaşım yapmaları konusunu gündeme taşıyor.

sosyal

Sosyal kurum kavramının değişimiyle birlikte geleneksel IT çözümlerinden sıyrılması gereken kurumlar son güncellemelere dayalı yazılımlar kullanmalı ve bu yazılımlar basit araçlar içermelidir:

IT artık bilgi süreci ve verilen görev listesi anlamına gelmiyor. IT kavramı içerisinde bulunduğumuz süreçte daha çok kurumların dünya çapında vizyonlarını, çalışanların performanslarını geliştiren ve daha akıllı hale getiren bir yapı sunuyor. Bu kavram Epicor’un beş prensibinin ilkini oluşturmasıyla ne kadar önem arz ettiğini gösterir bir niteliğe sahiptir.

Sosyal kurum; iş ortakları ve sağlayıcılar ile kurulan ortaklığın firmalara inovasyon için daha fazla yer açmasına yardımcı olan bir yapıdır.

Sosyal Medya ERP’nin Bir Parçasıdır

Müşterilerin sosyal bir kurum inşa etmesine izin vermek için, Epicor ERP çözümü olarak sunduğu bir sosyal medya platformu olan ESE isimli platformu dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların dahil olduğu birçok aygıta entegre etti.

ESE Twitter gibi bir iletişim sağlayarak, ERP kullanıcısı olmayanlar, müşteriler ve ortaklar arasında bir bağ kurdu. Bu durum devam eden ya da gerçekleştirilecek olan projeler üzerinde müşterilerin yorumlarını almalarını sağlayarak oldukça verimli sonuçlar elde edilmesini sağladı.

ERP’ye sosyal medyayı entegre etmek çok sık karşılaşılan iki problemin birden çözülmesine de olanak sağladı. Bu problemlerden ilki; kurumun arama fonksiyonu üzerinden veriye ulaşmak ikincisi ise var olan IT güvenlik protokollerini gözlemlemek oldu.

Bir kullanıcının perspektifinden,  hashtag’ler ve mention’lar veriyi daha kişiselleştirdi ve bu sayede takip edilen konu başlıkları ile ilgili aramalar daha kolay bir hala geldi denilebilir.

Sosyal ERP kullanımı tüm kurum üzerinden mesajlaşma ve iletişimi sağlayarak çalışanların son güncellemeler, uyarılar ve bildirimlerden haberdar olmasını sağladı bu sayede kurumun performansı artarken verinin takibi de kolaylaştı.

Kısacası sosyal kurum kavramı sağladığı verim ve işlevsellikle birlikte önümüzdeki zaman diliminde daha çok karşılaşacağımız bir kavram olacağa benziyor.