ERP HABER – Web tabanlı kurumsal bilgi sistemleri üreticisi Workcube A.Ş., müşterilerinin kullanımına sunduğu Business Process Management (BPM) Modülünün içerisine süreç tasarımını çok kolay hale getiren görsel tasarım editörü ekledi.  

Workcube’un geliştirdiği tasarım editörü ile iş süreçleri artık şemalarla kolayca dizayn ediliyor, şema üzerinde yapılan tüm süreç tanımları anında bilgi sisteminde aktif hale geliyor.

Şemalarda tasarlanan iş akış ve onay mekanizması, Workcube sistemi içerisinde yer alan intranet, ERP, CRM, Proje, Servis, İnsan Kaynakları, Fiziki Varlık Yönetimi, Eğitim Yönetimi, içerik yönetimi ve tüm diğer modüllerde en alt işleme kadar, tek tek pozisyon bazında veya grup şeklinde yetkilendirme ve detaylı onay süreci dizayn etmeyi sağlıyor.
Workcube İş Süreçleri tasarım editörü, tasarlanan her aşamada kurum içinde veya kurum dışında belirlenen pozisyonlardaki kişilere e-mail, sms ve popup ekranlar üzerinden uyarı veya bilgilendirme yapma özelliğine sahip.

İstenilen sayıda aşama objesini ekrana taşıma imkanı veren tasarım editörü, her aşamada yetkinlendirme, bilgilendirme, onaylama fonksiyonlarını başlatan iş objeleri sürükle bırak yöntemiyle ilgili aşamanın üzerine getiriliyor ve gerekli alt tanımlamalar yapılıyor. Birden fazla modülle ilişkilendirilebilen süreçler ayrıca action file objesi ile sistem tarafından otomatik gerçekleştirilen sıralı işlemler dizisi olarak da tanımlanabiliyor.

Tasarım editörünün en önemli özelliklerinden biri de şirketin iç süreçlerinin ne olduğunu görmek için sayfalarca dokümana bakma ihtiyacını ortadan kaldırması. Tasarım editörü, tek ekrandan bakarak ilgili süreçte neler olduğunu, aşamalar arası hiyerarşiyi, hangi aşamanın hangi kontrolleri taşıdığını ve sonuç olarak şirketin yaşam döngüsünü kolayca görme imkanı sunuyor.

Tasarım editörü, eklenen tüm süreç ve aşama objeleri iş akış yönetiminde sisteme bir kayıt atıyor ve böylece tasarım yapılıp kaydedildiği anda iş süreçleri sistem üzerinde otomatik olarak tanımlanıyor ve aktif hale geliyor. Aşamaların, kontrollerin yerlerini değiştirmek, sürece yeni bir aşama, yetkilendirme veya onay zorunluluğu eklemek veya süreçten çıkarmak kolaylaşıyor.