ERP HABER – ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkan sağlayan sistemlerdir. Söz konusu kuruluşun tüm süreçleri olunca, kapsam da oldukça genişlemektedir ve günümüzde bu sistemler olmadan rekabet edebilmenin, dolayısıyla ayakta kalabilmenin imkanı yoktur.

Odaklanmak istediğim konu nedeniyle, ERP’nin önemi üzerinde durmayacağım. Son günlerde bu önem anlaşılmakla beraber, üzerine gidilmeyen ve yanlışlık yapılan bir nokta var:

“Hangi ERP Sistemi ?”

Hangi sistemi satın alarak uygulaması gerektiğini iyi tespit edemeyen bir firma, olası bir yığın riski de üstlenmektedir. Ustaca planlanıp projelendirilmemiş başarısız bir ERP uygulamasından sonra; zaman kaybı ve kaynakların israfına, başarısızlığın yönetim ve çalışanlarda meydana getirdiği moral bozukluğu da eklenirse, bu işten büyük bir zararla çıkılacağı kabul edilmelidir. Başarılı bir sonuca ancak başarılı bir yolla gidileceğine işaret ettikten sonra, analitik bir ERP seçimi hakkında bilgi vermeye çalışayım.

analitik ERP Seçimi

Analitik ERP Seçimi Nasıl Yapılır?

ERP seçimi yapılırken, 4 aşamalı bir yöntem takip edilir: Tanımlama, araştırma, tanıma uygulamaları, analiz ve seçim.

1- Gerekli Sistemin Tanımlanması :

İhtiyaç duyulan ERP sisteminin boyut ve özelliklerinin tanımlanması aşamasıdır ve öncelikle firmanın süreçlerinin çok iyi tanımlanmasını gerektirir.

2- Tanımlanan Sistemin Araştırılması :

Bu aşamada, belirlenen tanımlamaya uyan çözümler araştırılır. Internet’in hacmi nedeniyle bu işlem oldukça kolaylaşmıştır.

3- Sistem Tanıma Uygulamaları :

Bu aşamada, araştırma sonucunda belirlenen aday çözümlerin demolarının alınması, referanslara müracaat edilmesi vb. uygulamalar yapılır.

4- Analiz ve Seçim :

Eğer analitik bir seçim yöntemi izlenmek istenirse, bu noktada belirli kriterler baz alınarak, mevcut adayların değerlendirilmesi gerekecektir. Böyle bir  analitik yaklaşımın zorunluluğuna inanıyorum. Firmanın ciddi bir yatırım yapacağı, yoğun bir uygulama süresini feda edeceği böyle bir sistemin, kara düzen usulüyle seçilmesi kesinlikle yanlıştır.

Bu aşamada önce seçim kriterleri belirlenir. Dünyada bu konuda en çok kullanılan 15 kadar kriter mevcuttur. Ancak firmaya göre değişiklikler de gösterebilecek bu kriterler, eleme ve birleştirme metoduyla beşe indirilebilir:

  • Fonksiyonellik
  • Teknoloji ve Uzmanlık
  • Uygulanım ve Kullanım Kolaylığı
  • Esneklik ve Ölçeklenirlik
  • Maliyet

Analitik seçim yöntemi olarak, “AHP (Analytic Hierarchy Process – Analitik Hiyerarşi Süreci)” adı verilen yöntem tercih edilebilir. Birinci aşamada, bu seçim kriterleri birbirleri arasında; ikinci aşamada da aday yazılımlar bu kriterler bazında ağırlıklandırılır. Oylamaya seçim komisyonu veya konu ile ilgili personel katılır.

Böylece çözümlerin, belirlenen kriterler ölçüsünde ağırlıklar kazanarak kendi aralarında sıralanması sağlanır ve buna göre seçim yapılır.

Not: Bulunduğum firmada anlattığım yöntemle ERP seçimi yaptık. Doğal olarak aday yazılımlardan bir tanesi birinci sıraya yerleşti ve bu yazılım üzerine odaklanıldı. Analiz sonuçlarını gören ve sıralamada ikinci ve üçüncü sıraya yerleşen yazılımların temsilcileri, kendilerinin bu sıralarda olmalarına rağmen, analizin hassasiyetine ve çıkan karara güvendiklerini açıkladılar. Biri, analizin detaylı sonuçlarına bakarak zayıf olduğu alanlarda kendisini yenileyici çalışmalar yaptı. Sistemin bir modülünün tamamen değiştirilmesinin altında bu çalışmanın verilerinin katkısının bulunması, kuvvetli ihtimal dahilidir.

Yazar: Hasan Baltalar