ERP HABER – SAP tarafından Economist Intelligence Unit, banka otomasyon sistemleri hakkında araştırma sonuçlarını ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre; dünyadaki her beş bankadan dördü veri kalitesini arttırmak için iş süreçlerini otomatikleştiriyor. Banka yöneticileri; otomasyonun artırılmasıyla iş süreçlerinin hızlandığını, daha az çalışana gerek duyulduğunu ve daha az hata yapıldığını belirtiyor.

Banka Otomasyon Sistemleri

Dünyanın en büyük yazılım firmalarından SAP’nin, The Economist’i yayınlayan The Economist Group’un şirketlerinden Economist Intelligence Unit’e yaptırdığı araştırma, banka yöneticilerinin, finansal süreçlerin “manuel” veya otomatik olarak yapılması hakkındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Araştırma dünya üzerindeki 71 bankanın yöneticileri ile 2008 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirildi. Araştırma, pek çok bankanın riski gösteren ve kontrol eden bir yapı geliştirmekten ziyade maliyetleri kısıtlamayı ve düzenleyici yaptırımları göz ardı etmeyi tercih eden bir yapıda olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım, görevler ve iş sınırları içerisinde risk yönetimini zorlaştırarak, ironik bir şekilde bankaların riske maruz kalma oranını artırıyor.

Araştırma sonuçlarına göre bankaların temel iş süreçleri olan finansal süreçleri otomatikleştirmek, verimlilik ve veri bütünlüğünü sağlamak için en önemli adım olarak görülüyor. Banka yöneticileri, bankaların finansal süreçlerinde yaşanan en büyük problemin, işlemlerin “manuel” yürütülmesi olduğunu belirtiyor. Otomasyonun en büyük yararının, daha az hata yapılmasının sağlanması olarak görülüyor. Finansal süreçlerin otomatikleştirilmesi için gerekli olan yüksek miktarda yatırım ihtiyacı, bu konunun önündeki tek büyük engel olarak tanımlanıyor.

Araştırmaya katılan bankaların yüzde 82’si, bazı iş süreçlerini otomatikleştirmeyi denemiş ve kayda değer somut sonuçlara ulaşmış. Bankalar otomatikleştirmeyi denedikleri iş süreçlerinde; işlemlerin yüzde 74 hızlandığını, yüzde 65 daha az kontrol hatası yapıldığını, yüzde 52 oranında daha az insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ve yanlış karar almalarda yüzde 49 oranında azalma görüldüğünü belirtiyor.

Araştırma sonucunda öne çıkan verilere göre; yöneticilerin yüzde 50’si, şirketlerinde çok fazla “manuel” işlem yaptıklarını söylerken, yüzde 38’i kullanılan yöntemlerin tutarsız olduğunu belirtiyor. Geriye kalanlar ise şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin düşüklüğüne, fazla kısıtlayıcı ve lüzumsuz kontrollere, uyumsuz uygulamalara ve karşılaştırma yapabilmek için gerekli olan verilerin düzeltilme ihtiyacına dikkat çekiyor.

Araştırmaya katılan bankacıların çoğunluğu, finansal süreçlerin otomatikleştirilmesinin en büyük yararın, “manuel” süreçlerden ve veri bütünlüğünden doğan hataların giderilmesi olduğunu vurguluyor. Finansal süreçleri otomatikleştirmenin en büyük yararının maliyetleri düşürmek olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 31. Bu sonuçta birçok bankanın verimliliği, maliyet azaltmadan daha önemli gördüğünü gösteriyor.

Her on bankacıdan altısı, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi için yapılacak ön yatırım maliyetlerini en önemli iki engelden biri olarak görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 30’u bu konuda herhangi bir engel görmüyor. Araştırma katılan yöneticilerin, yalnızca yüzde 8’i finansal süreçlerin hali hazırda yeterince hızlı, hatasız, verimli olduğunu ve ek bir yatırıma gerek olmadığını düşünüyor.

SAP Türkiye Çözüm Mühendisi Esen Sevinç araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi eskiden maliyetleri düşürmek amacıyla yapılıyordu. Şimdi ise, yöneticilerin doğru bilgilere hızlı ulaşması ve bankanın risk ve kazanım kararlarının daha sağlıklı vermesi dolayısıyla da verimliliğin artırılması için yapılıyor. SAP olarak, başta Business Objects olmak üzere sahip olduğumuz tüm bankacılık çözümleri ile bankaların iş süreçlerini otomatikleştirerek daha verimli ve efektif olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda iş süreçlerinin risk ve uyumluluk yönetimi konuları ile uyumlu olmasını gözetiyoruz” dedi.