Dünya’da “Building Information Modeling” (BIM) olarak bilinen, bir binanın kavramsal tasarım aşamasından, inşaat öncesi, esnası ve sonrası işlemlerinin tümünü kapsayan aşamalarının en doğru şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Autodesk sistemi BIM, Türkiye’de de “Yapı Bilgi Modellemesi” adıyla ilgi görüyor.

Autodesk’in “Yapı Bilgi Modellemesi” sistemine ait detayları ve uygulamaları aktardığı BIM semineri Eylül ayında hem İstanbul’da hem de Ankara’da gerçekleşiyor.

xpm-etkinlik

xPM ise proje yönetim standartları çerçevesinde,

Tüm iş süreçleri, proje yönetim bilgi alanlarını ve proje taraflarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen, uçtan uca entegre çözüm sunan yüksek nitelikli bir “proje yönetim” sistemidir.

İnşaat projelerinde 6. boyut, 3 boyutlu bina modeli, iş programı verileri (4D) ve temel kaynak (6D) verilerinin entegre edilmesi ile elde edilir. Temel kaynak verilerinin entegrasyonunda 4 boyutlu modele ek olarak, kaynaklara ait maliyet veri tabanı devreye girmektedir.

İstanbul’da Marriot otelde, Ankara’da Sheraton otelde düzenlenecek olan seminerde, bir projedeki tüm iş süreçlerinin “6 Boyutlu Proje Yönetim Metodolojisi (6BPYS) ” ile operasyonun ERP yazılımları ile entegre nasıl yürütüldüğü hakkında da bilgi verilecektir. Kayıt için:

Ankara http://www.xpmsolution.com/egitimformu/1002/insaat-sektorunde-erp-kullanimi-ankara-sheraton.aspx

İstanbul http://www.xpmsolution.com/egitimformu/1001/insaat-sektorunde-erp-kullanimi-istanbul-marriot.aspx