Akıllı telefonlar ve taşınabilir cihazlar beyin hastalıkları olan kişilerin tedavisinde devrim yaratabilir.

İşbirliği ile geliştirilen yeni ortak araştırma programı ile depresyon, multiple skleroz ve epilepsi gibi hastalıkların taşınabilir cihazlar ile tedavisi ve önlenmesi araştırılacak.

depresyon

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından desteklenen yeni bir araştırma programı açıkladı. Lansmanı bugün yapılan araştırma kapsamında, majör depresyon, epilepsi ve multiple skleroz hastalıklarının taşınabilir cihazlar ve akıllı telefon teknolojileri kullanılarak nasıl takibi yapılabileceğine dair yeni metotlar geliştirilecek.

RADAR-CNS (Hastalık ve nüksetme durumlarının uzaktan değerlendirilmesi – Merkezi Sinir Sistemi) programı ile hastaların hayat kalitesinin iyileştirilmesi, bu ve diğer kronik hastalıkların tedavi şekillerinin değiştirilmesi için imkân yaratılması hedeflenmektedir.

Akıllı telefonlar ve taşınabilir cihazlar ile yapılan uzaktan değerlendirme sayesinde hastanın durumu ile ilgili daha önce elde edilemeyen nitelikte detaylı bilgiye ulaşmak mümkün olmuştur. Ayrıca, hastanın durumu kötüleşmeden müdahale edilebilir, hastalığın nüksetmesi önlenebilir veya hastalık ilerlemeden tedaviye başlanması sağlanabilir.

Software AG Dijital İş Platformuyla ilgili olarak, Apama Big Data Streaming Analytics ve Terracotta In-Memory Data Fabric de dahil olmak üzere temel unsurları tedarik edecektir. Software AG kıdemli ürün yönetimi başkan yardımcısı Dr. Giles Nelson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Araştırmacılar Dijital İş Platformu sayesinde taşınabilir akıllı cihazlardan, beyin hastalıklarına ilişkin daha önce hiç edinmedikleri miktarlarda veriye gerçek zamanlı olarak ulaşabilecekler ve böylece kişisel analitik verileri ve hastalığın anormal seyri durumunda sinyalleri önceden edinmiş olacaklar.”

RADAR-CNS ortaklaşa King College London ve Janssen NV tarafından yönetilmekte ve Yenilikçi İlaçlar Girişimi (İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Avrupa Federasyonu (EFPIA) ve Avrupa Birliği arasında kurulan Kamu Özel Ortaklığı) tarafından finanse edilmekte ve Avrupa ve Amerika’dan 24 ortak kapsamaktadır. Program, klinik araştırmalar, mühendislik, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, veri analizi ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirmektedir.

depresyon

Epilepsi, depresyon ve multiple skleroz gibi her biri farklı neden ve belirtilere sahip hastalıkların tamamı hastaların ciddi ölçüde yaşam kalitelerini düşürmekte ve hayattan beklentilerine zarar vermektedir. Her üç rahatsızlıkta da hastalar çoğunlukla belirtilerin yönetilebildiği dönemleri izleyen kötüleşme ve akut hastalık (atak) dönemlerini yaşarlar. Hasta anketleri özellikle bu atakların olacağı zamanları tahmin etme ve var olan tedavileri iyileştirerek bu atakların olmasını önleme ihtiyaçlarının öne çıktığını göstermektedir.

RADAR-CNS programı yöneticilerinden, NIHR Maudsley Biomedikal Araştırma Merkezi (Londra, İngiltere) direktörü Profesör Matthew Hotopf’a göre “Son yıllarda taşınabilir cihazlar ve akıllı telefonlardan toplayabildiğimiz verinin kalitesi ve miktarı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu tarzdaki veriler sadece daha doğru bilgi sağlayarak bile klinik tedavi yöntemlerini iyileştirebilir. Daha da iyisi hastalar daha kliniğe gelmeden ve kötüleşmeden durumu tespit etmek mümkün olabilecek.“

Örneğin depresyonda daha kişinin kendisi böyle bir hastalıkla mücadele ettiğini fark etmeden bile davranış değişikliği yaşamaya başlayabilir, uyku bozukluğu yaşayabilirler veya atak olmasına yakın haftalarda birçok şeyi yapmayı bırakmış olabilirler. RADAR-CNS taşınabilir teknolojilerin muazzam potansiyelini kullanarak dünya çapında epilepsi, depresyon, multipl skleroz gibi hastalıklara sahip milyonlarca insanın hayatlarını iyileştirecektir.

Hastalar en baştan itibaren RADAR-CNS’ ye dahil olarak hedef alınması gereken en önemli semptomları tespit etmede yardımcı olacaklardır. Uzaktan ölçüm teknolojilerinin gizlilik ve güvenlik konuları da ihlal edilmeden, nasıl en iyi şekilde uygulanabileceği konusunda da hastalar araştırmacılara bildirim yapacaktır.

Mümkün olduğu her yerde, RADAR-CNS ucuz ve yaygın kullanımı olan teknolojileri kullanarak sonuçları mümkün olduğunca çok sayıda hastaya ulaştırmayı hedeflemiştir. Araştırma aynı zamanda sonuçların diğer hastalıklara da aktarılmasını sağlayan bir şekilde geliştirilecek, uzaktan ölçüm teknolojilerinin faydalarının tıpta daha yaygın hale getirilerek tedavi anlayışını değiştirecektir.

RADAR-CNS program yöneticilerinden, bir Janssen Pharmaceutica iştiraki olan Janssen Research & Development, LLC,’de Entegre Çözümler ve Enformatik, Nörobilim bölüm başkanı olan Dr. Vaibhav Narayan “Hedefimiz hastalar günlük yaşamlarına devam ederken onlardan edindiğimiz veriler ile klinik bakım ve sonuçlarını iyileştirmek, atakları tahmin edip engelleyerek hastaların yaşam kalitelerini yükseltmektir. Bu tarz “tahmini tıp” çözümleri bilimsel kanıtlarla desteklenecek ve yasal standartlara da uygun hale getirilecektir. Aynı zamanda, hastaların ve bakıcıların gizlilik ve güvenlikleri de tam olarak korunmuş olacaktır. “