Ekonomik Krizde ERP: 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Global Ekonomik Kriz’in ardından, kriz ortamından fırsatlarla çıkmaya çalışmak bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri… Birçok ekonomist; krizden çıkabilmenin yolunun, oturup ağıt yakmak yerine, yeni yatırımlar yaparak ve krizi fırsatlara dönüştürerek mümkün olacağı kanaatinde… Krizin getirdiği fırsatlar değerlendirilirse, kriz gerçekten öğrenme ve iyileşme zamanıdır. Bu fırsatı kaçırmayanlar, krizden daha sağlam çıkarlar.

Ekonomik krizde ERP

Bunun yanı sıra, mevcut Küresel Krizde tehlikeyi görerek, fırsatları değerlendirmenin önemi büyüktür. Aslında, kriz ortamında piyasanın dengesinin bozulduğu düşünülerek, ona göre tedbir almak gerektiği tavsiye edilmektedir. Hatta, firmalar kriz döneminde ayaklarını yorganlarına göre uzatarak, birçok zararlı alışkanlıklarından kurtulabilirler.

Ekonomik Krizde ERP – Kriz Faydalı bir şeydir

Eğer krizin getirdiği fırsatları kaçırmazsanız kriz faydalı bir şeydir. Kriz öğrenme ve kendini bulma zamanıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirenler krizden daha sağlam olarak çıkarlar. (16 Aralık 2008 – Dünya Gazetesi- Uğur Tandoğan). Bu açıdan bakıldığında; işlemelerin, fazla stoklarını eritmesi, gereksiz giderlerini kısması, atıl kapasitesini değerlendirmesi için, krizi fırsat olarak değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak gerekir. Bunun yolu da, ERP kullanmaktan geçer.

Çünkü işletme için faydalı olabilecek doğru uyarlanmış bir ERP yazılımı ile, giderlerde azalma ve gelirlerde artış sağlamak mümkündür. Bu sayede, kişilere bağlı, mükerrer işlemler ortadan kalkar, işgücü, makine ve diğer kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılır, mal ve hizmet kalitesi yükselir, doğru veriler ile doğru raporlama imkânı artar ve yöneticiler daha doğru kontrol ve analiz yaparak stratejik karar verebilirler.

Bununla birlikte, kar marjlarının düştüğü Küresel Kriz ortamında ERP, daha gerçekçi maliyetlerin çıkartılması ile zararın yüksek olduğu ürün gruplarında yatırımın azaltılması yönünde stratejik kararların alınmasını da sağlar. İmalatın devam ettiği, karlı ürün grupları için de, düzgün malzeme ihtiyaç planlaması ile fazla stokları azaltarak, elde tutma maliyetini düşürür. Kapasite planlaması ile, işler terminlerine uygun olarak optimum bir şeklide planlandığı için, müşteriye söz verme gücü ve dolayısı ile müşteri memnuniyeti artar.

Ayrıca, işlerin çok yoğun olduğu, çalışanların çeşitli sebepler ile ERP uyarlama aşamasına tam olarak dahil olamadığı ve vakit ayıramadığı yoğun dönemlerin kriz nedeni ile azalmasının etkisi ile, kriz döneminin ERP projelerini hayata geçirmek için uygun zaman olduğunu söylemek bile mümkündür.

Türkiye’de, ERP uygulamaları son 5 yıl içinde hız kazanmış ve pazar her yıl %15 civarında büyümüştür. Bu rakamlar da dikkate alındığında, verilerin doğru bir şekilde toplanması ve toplanan verilerin de düzgün bir şekilde analiz edilerek stratejik kararların alınması ihtiyacı, firmaları kriz ortamında daha fazla ERP yatırımı yapmaya itebilir. Çünkü getirdikleri avantajlar ile birlikte ERP yazılımı kullanmak, krizden en az yara alarak çıkmayı mümkün kılacaktır. Bu ihtiyacı anlayan firmalar, rekabet üstünlüğü avantajını yakalayabilmek için bu yönde yatırım kararı almaya başlayacaklardır.

Dilara Gürdal

IAS Türkiye
Danışmanlık Bölüm Müdürü