ERP seçimi, firmalar için kolay yönetilebilen ve işletilebilen bir süreç değildir. Kendi yapısına uygun ERP yazılımını doğru seçememiş ve ERP projesinde hüsrana uğramış bir çok firma bulunmaktadır. ERP Seçimi konusunda 2001 yılından beri pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri vererek firmaların bu zor süreçlerinde yanlarında olan Trovarit firmasının Türkiye Genel Müdürü Sn. Muharrem Gezer ile ERP Seçimini konuştuk.

Muharrem Gezer; ERP seçim ve değerlendirme aşamalarında şirketlerin dışarıdan destek almaları hiç almamalarından daha iyidir dedi.

ERP Seçimi Muharrem Gezer

Muharrem Bey bize Trovarit’den kısaca bahseder misiniz?

Muharrem Gezer: TROVARIT, 2001 yılında RWTH Aachen Üniversitesi ve bağlı bir enstitü (FIR) katkıları ile kurulmuş, pazar araştırma ve danışmanlık şirketidir. Bulunduğu ülkelerde (Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Polonya, Türkiye) iş yazılımı (ERP, CRM, DMS gibi) pazarını, üretici, sağlayıcı, ürün profili, referans, maliyet, modül ve fonksiyonel kapsam gibi farklı boyutlarda analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Sonucunda bu yazılımlara ihtiyaç duyan şirketlere doğru ürün konumlandırma konusunda teknolojik araçlara (IT-Matchmaker portal) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile destek vermektedir.

Doğru ERP Seçimi nasıl yapılmalıdır? Firmaların izlemesi gereken adımlar nelerdir?

Muharrem Gezer: Şu anda Türkiye’de geleneksel yöntemler kullanılıyor. Bunlar, internet üzerinden araştırma, ürün tanıtımları, sektörde diğer firma tercihleri ve kullanımlar, şirketler ya da kişisel ilişkilerle yönlendirmeyi sayabiliriz. Şirketlerin orta ve uzun vadede, rekabet ortamında öne çıkartacak bu önemli yatırım kararının bir ürün ya da hizmet satın almanın dışında dönüşüm projesi olarak değerlendirilmeli ve yaklaşım sergilenmelidir.

Bir firmanın ERP seçerken dikkat etmesi gereken en önemli 3 başlık nedir?

 1. Hazır olma durumu (Organizasyon, süreç, proje ekibi, finansman)
 2. Ne istediğini bilmek (Analiz, kriter belirleme, öncelikler, dokümantasyon)
 3. Ürün değerlendirmede basitlik ve karmaşık yapı arasındaki denge

ERP seçimi Trovarit

Trovarit’in ERP seçiminde kullandığı metodolojiden bahseder misiniz?

Muharrem Gezer: Trovarit olarak, 15 yılı aşkın tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve kullandığımız metodolojide aşağıdaki adımların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

 • Proje tanımlama
 • Potansiyel analiz
 • Süreç analizi
 • İhtiyaçların belirlenmesi
 • Pazar Araştırma
 • Tekliflendirme
 • Sağlayıcı sunumları
 • Sözleşme görüşmeleri

IT Matchmaker® Nedir? Ne işe yarar?

Muharrem Gezer: IT-Matchmaker®, büyüklük olarak her seviyedeki şirketler için farklı uygulamalar barındıran ve bazılarında profesyonel danışmanlık hizmetleri ile desteklenen bir portal çözümdür.

IT-Matchmaker® roadmap : Mevcut durum analizi, süreç ve organizasyonel yapı analizi, kullanılan yazılımının verimliliğinin ölçülmesi, iyileştirme önerileri, yönetim vizyonu, beklentiler, teknolojik trendler dikkate alınarak şirketlerin orta ve uzun vadede yazılım altyapı yol haritasının çıkartılmasında kullanılır. Sonucu mevcut yazılımın iyileştirilmesi için öneriler ya da yeni yatırım kararıdır.

IT-Matchmaker® select : Yeni Yazılım yatırımı kararı alacak şirketler için süreç analizi, RFI, RFP, RFQ seviyelerinde ihtiyaç belirleme ve dokümantasyon, internet ortamında tekliflendirme, ürün, çözüm, sağlayıcı, maliyet ve referans boyutlarına detaylı karşılaştırma ve değerlendirme, sunum, senaryo oluşturma, detay sunum ve sözleşme yönetiminden oluşur.

IT-Matchmaker® project : Yatırım kararının ardından projenin uygulanması esnasında bağımsız bir göz ile denetimin portal üzerinden yapılmasıdır. Başlangıç, revize proje planı, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, görev takibi, durum raporları gibi adımları ve çıktıları barındırır.

Firmalar kendi başlarına ERP seçemezler mi? Neden bu konuda bir uzman firma ile çalışmak gerekir?

Muharrem Gezer: ERP yatırımları içerisinde birçok risk barındırır. Şirket içerisinde yönetici ya da karar vericilerin bu riskler başlangıçta tespit etmeleri ve azaltma ya da yok etme yöntemlerini belirlemeleri oldukça zordur. Nasıl bir şirket hukuki ya da mali konularda dışarıdan bir destek almaya ihtiyaç duyuyor ise ERP yatırım kararı öncesinde de profesyonel ve bağımsız bir firmadan destek almalıdır.

ERP Seçimi

ERP seçecek olan firmalar Trovarit’e neden güvensinler?

Muharrem Gezer: 15 yıllık tecrübe ve sektör liderliği bağımsızlık prensibi ile oluşmuştur. Trovarit çalışmalarının sonucunda herhangi bir ürün ya da sağlayıcı önerisinde bulunmaz. Dikkate alınan çözümler ya da sağlayıcılar için objektif değerlendirme ve yorumlarda bulunur. Farklı sektör ve büyüklükte gerçekleştirdiğimiz projelerimizdeki memnuniyet, referans yolu ile yeni proje satışlarına sebep olmaktadır. Bu da Trovarit’in işini beklendiği gibi doğru yaptığının bir göstergesidir.

Piyasada ERP seçimi yaptırdığını söyleyen birçok kişi veya kurum var. Bu kişi veya kurumlar ne kadar güvenilir? Trovarit’in bunlardan farkı nedir?

Muharrem Gezer: ERP seçim ve değerlendirme aşamalarında şirketlerin dışarıdan destek almaları hiç almamalarından daha iyidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, hizmetin arkasındaki bilgi birikimi, tecrübe ve kullanılan araçlardır. Trovarit, uzun yıllar süren ve RWTH üniversitesi ve FIR enstitüsü gibi akademik kurumlar tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca kullandığımız teknolojik araçlar ( IT-Matchmaker® portal ) ERP seçim ve değerlendirme süreci boyunca şeffaflık sağlamaktadır.

ERP Seçimi

Bir firma sadece ERP veya yazılım seçimi aşamasında mı Trovarit ile çalışabilir? ERP seçimi sonrasındaki süreçler için hizmetleriniz var mı?

Muharrem Gezer: Trovarit, bir şirketin iş yazılımları alanındaki yatırımlarında baştan uca çözümler sunmaktadır. Hazır olma durumu önemlidir. Organizayonel yapı, süreç tanımları, proje ekibi içerisinde yer alacak profil analiz edilir. Bazı durumlarda çıkan sonuçlara dayalı olarak yatırım kararı ertelenebilir ya da mevcut yazılımın iyileştirilmesi, güncelleme, destek iş ortağı değişikliği gibi sonuçlar alınabilir. Ayrıca sözleşme imzalanmasının ardından TROVARIT, bağımsız bir gözle denetim ve uygulama danışmanlığı hizmetleri de vermektedir.