Bilişimciler için Ekim ayının başta gelen gündem konularından birisi ICT Summit Now 2014, nam-ı diğer “Bilişim Zirvesi” idi. ERP sektörünün de unutulmadığı Bilişim Zirvesinde bu yıl, ERP Komitesinin önderliğinde organize edilen, ERP üreticilerinin, danışmanlarının, akademisyen ve çözüm arayıcılarının bir araya geldiği ERP Etkinlikleri, iki gün boyunca birbirinden farklı konulara ev sahipliği yaptı.

bilisim-zirvesi1-600

 

Zirve boyunca devam eden ERP etkinliklerinin açılış panelinde ERP Pazarı ve Gelişimi masaya yatırıldı. To-the-point ülke müdürü Cem Yeker’in başkanlık ettiği panelde Workcube ERP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Turhan, Oracle’dan Oya Eren, Microsoft’tan Ozan Öncel, SAP Türkiye’den Deniz Eralp, IAS’tan Behiç Ferhatoğlu ve bilişim sektöründeki araştırmalarıyla bilinen IDC’den Yeşim Hanım konuşmacı olarak yer aldı.

2 gün süren Bilişim Zirvesi kapsamında yer alan Başarı Hikayeleri bölümünde ise ERP projesini hayata geçirmiş firmaların çok kıymetli temsilcileri, implementasyon sürecini kendi bakış açılarından anlattı.

Workcube ERP’nin müşterilerinden Pronet ile birlikte yer aldığı bu bölümde, Workcube’ün başarı hikayesini “Pronet’in Büyümesinde ERP’nin Katkısı ve ERP Yol Arkadaşı Workcube” başlığıyla Pronet Bilgi Teknolojileri ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetin anlattı.

Panelde Neler Konuşuldu?

Panelde masaya yatırılan ERP ve eksenindeki tüm konular, bizim ve sektördeki diğer tüm firmaların ortak sorunlarına değiniyordu. Çözüm üreticilerinin bir aradayken dile getirdiği sorunlar ve çözüm önerilerinin bundan sonraki etkinlikler için alınacak aksiyonların rotasını belirleyeceğini düşünüyoruz.

Panel öncesi gerçekleştirilen sunumu Zobu Consulting Genel Müdürü Mustafa Hakan Zobu yaptı. Zobu, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak ve küresel pazarda rekabet edebilmek için daha verimli iş süreçlerine, kurumsal markalara ve rekabetçi işletmelere ihtiyaç olduğunu, bu sürecin ilk adımlarını da ERP, İş Zekası, CRM ve diğer işletme uygulamalarının oluşturduğunu belirtti.

Workcube ERP – Özlem Turhan “Devlet Desteği Pazarın Büyümesi İçin Kritik”

Türkiye’de farklı sektörlerde sayısı milyonlarla ifade edilen KOBİ’ler içerisinde ERP implementasyonu yapılmış olan işletme sayısının oldukça düşük olduğuna ve bunun ERP pazarı azar için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken konuşmacılardan Workcube YKB Yardımcısı Özlem Turhan, “Pazarın büyümesinde devletin önemli bir rol oynadığını, devlet tarafından verilecek doğrudan ve dolaylı desteklerin kritik olduğunu söyledi. Gerek ERP almak isteyen işletmelere gerekse ERP üreticilerine bu alanda özel bir teşvik yok, geçmişte ERP projesi almak isteyen KOBİ’ler belirli oranda destekleniyordu, bir süredir bu desteklerin de kaldırıldığını biliyoruz” dedi. Pazarın dönüşümüne ilişkin görüşlerini de dile getiren Turhan 2008’den sonra ERP konusunda Web tabanlılık ve konsolide sistemlere yönelik arayışın arttığını, günümüzde web tabanlılığın ERP’ler için bir standart haline geldiğini, 2013 itibariyle cloud çözümler, mobil aplikasyon ve iş zekası çözümleri arayışının çoğaldığını ifade etti. Ayrıca sosyal medyadaki bilginin işletmeler için kritik olduğunu ve mutlaka ERP’nin içerisine aktarılarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özlem Turhan, ERP çözümlerinin bu alanlarda önemli bir dönüşüm yaşadığını, e-devlet uygulamalarının ve globalleşmenin de özellikler KOBİ’ler nezdinde ERP yatırımlarını neredeyse bir zorunluluk haline getirdiğini belirtti.

Pazardaki üreticilerin bir sivil toplum kuruluşu altında birleşmelerinin gerekliliğine inandığını dile getiren Özlem Turhan “Bir sivil toplum kuruluşu olsa dahi bu kuruluşun sektöre ilişkin regülasyonlar ve devlet eliyle yapılacak destekler konusunda devlet kademesinde kiminle muhatap olması gerektiği tam bir muamma, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu, Tübitak gibi farklı adreslerden hangisine ne için gideceğimizi bilemiyoruz” dedi.

IDC – Yeşim Araç “Türkiye’de ERP, CRM ve BA Özelindeki Toplama Baktığımızda 2013 Yılındaki Pazarın Toplamda 200 Milyon Dolar Civarında Olduğunu Görüyoruz”

Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon alanlarında önde gelen küresel pazar istihbarat firması International Data Corporation (IDC) firma yetkilisi Analist Yeşim Araç, Türkiye ekonomisinin büyümesindeki yavaşlamanın kurumsal uygulama pazarını etkilediğini belirtti. Kurumsal uygulamalar pazarının son 3 yıldır çift haneli bir büyüme trendi gösterdiğini de dile getiren Araç, “Türkiye’de ERP, CRM ve BA özelindeki toplama baktığımızda 2013 yılındaki pazarın toplamda 200 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. ERP harcamaları açık arayla başı çekerken, CRM ve BA uygulamaları da bunu takip ediyor. ERP birçok şirket için ilk giriş noktası oldu. Operasyonlarını ve finansal taraflarını kontrol altına aldıktan sonra bu şirketler artık müşteri ilişkilerini nasıl iyileştirebilirler, müşteri ihtiyaçlarıyla ürünleri nasıl daha iyi bir araya getirebilirler diye bakmaya başladılar. Bu nedenle CRM tarafında da bir dalga bekliyoruz. Şirketler CRM tarafına daha müşteri odaklı olabilmek için önümüzdeki dönemde yatırımlarını arttırıyor olacak” dedi.

Microsoft – Ozan Öncel “Kanal Oluşumu Zayıf”

Panele katılan konuşmacıların ortak görüşlerinden biri de KOBİ pazarının büyük olmasına karşın satış sanallarının zayıf olması ve bu pazarda yeterli seviyede satış kanalı yaratılmadan sağlıklı bir büyümenin olamayacağıydı.

Microsoft İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel ise tüm yazılım üreticilerinin kanala yatırım yapması gerektiğini ifade ederken, üretici-iş ortağı ilişkisinde oluşan kazalarda, yazılımın kanalı, kanalın da yazılımı suçladığı hikayelerle sıkça karşılaşıldığını ve kanalın kendisini geliştirmesi için dikey çözüm geliştirmesinin şart olduğunu belirtti. Ozan Öncel, “İşletmeler iki amaca yönelik ERP satın almak istiyor. Bunlardan birisi verimliliği arttırmak diğeri ise karar destek mekanizması ihtiyacı. ERP üreticileri bana göre verimlilik konusunu çözdü lakin iş zekası konusunda sınıfı geçemedi” dedi.

Aynı konuda Workcube ERP Yöneticisi Özlem Turhan, pazarı büyütmek ve KOBİ’lere destek olmak için katma değerli iş ortaklarının şart olduğunu, ERP pazarında katma değerli iş ortaklarının yaratılması için de tıpkı AR-GE yapan kuruluşlara verilen destekler gibi desteklerin, inkübasyon modellerinin olması gerektiğini söyledi.

Oracle – Oya Eren “Müşteri Kimi Zaman Yazılımı Satın Almak Yerine, Geliştirmeyi Tercih Edebiliyor”

Panelde müşterinin ERP algısına dikkat çeken diğer bir konuşmacı Oracle Kıdemli Müdürü Oya Eren, “zaman zaman işletmeler, yazılım satın almak yerine kendileri bir uygulama geliştirmeyi tercih ediyor. Bu tercihin riski ise oldukça yüksek, diğer tarafta kurumsal çözüm üreticisi işletmeye süreklilik garantisi veriyor” dedi. Oya Eren’in dikkat çektiği diğer bir konu da yazılım üreticilerinin inovasyonun değerini ortaya koymakta zorlandığı ve alıcının gözünde adeta binlerce lirayı tek bir CD için istiyormuş gibi algılanması idi.

IAS – Behiç Ferhatoğlu “Yakın Gelecekte Türkiye ERP Pazarını Mobilite Şekillendirecek”

Panelde söz alan IAS Ceo’su Behiç Ferhatoğlu, “Özellikle firma sahiplerine ve yöneticilere kurumsallaşmanın önemini anlatmamız ve bu yoldaki endişelerini ortadan kaldıracak aksiyonlar almamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yakın gelecekte Türkiye ERP pazarını mobilite şekillendirecek, e-dönüşüm pazarın büyümesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli” dedi. KOBİ’lerde ERP yazılımları konusunda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına da değinen Ferhatoğlu, bu konuda üniversitelerle iş birliğine gidilmesi gerektiğini de belirtti.

SAP – Deniz Eralp “Best Practice’ler Türkiye’ye Taşınmalı”

SAP Türkiye İş Geliştirme Müdürü Deniz Eralp, Best Practice’lerin Türkiye’ye taşınması gerektiğini, bunun işletmelerin benchmark yapmasına da olanak sağlayacağını belirtti.

Aynı başlıkta söz alan Oracle Kıdemli Müdür Oya Eren ise Deniz Bey’in görüşlerini destekleyerek, yurtdışındaki işletmelerin ülkemizdekinin aksine best practice uygulamaları kendi uygulamalarına tercih edecek kadar değerli gördüğünü ve özelleştirmelerin işletme için daha maliyetli olduğunun altını çizdi.