Global kurumsal uygulamalar şirketi IFSIFS Applications için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygunluğu destekleyen yeni işlevler sundu. IFS Applications’da yapılan iyileştirmeler, IFS müşterilerine, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uyumluluğu kolaylaştıran önemli yetenekler kazandırıyor.

GDPR-ıfs

IFS Applications ve IFS Field Service Management kapsamında sunulan yeni özellikler, müşterilerin kişisel verilerini GDPR koşullarına uyumlu şekilde yönetmelerini ve işlemelerini sağlıyor.

GDPR uyumluluğu, IFS Applications 9’a dahil edilen ve halen kullanımda olan yeni işlevlerle destekleniyor. Yeni işlevler, kişisel veri yöntemine ilişkin bütün ana süreçlerde GDPR’ye uyumluluğu destekleyecek:

Yasal bilgi toplama: GDPR’ye göre kişisel bilgiler yalnızca açık bir şekilde tanımlanmış amaçlar için toplanabilecek ve sadece bu amaçla gerekli süre boyunca saklanabilecek. Yeni işlevler her bir veri öznesinin tanımlanmasını ve süre de dahil olmak üzere bunlara bağlı tüm işlemler için bir ya da daha fazla tanımlı amaç olmasını sağlayarak bunu kolaylaştırıyor. Veri öznelerinin her biri bilgi işleme için bir ya da daha fazla yasal dayanakla ilişkilendirilebiliyor.

Güvenli depolama: Kişisel bilgilerin, işleme için kullanılan sistemlere girilmesi ve bu sistemlerde saklanması işi güvenli bir biçimde ve verinin toplanma amacı için gerekli erişim izinlerine uygun şekilde gerçekleştirilmeli. Rol bazlı veri erişimi konusunda mevcut mekanizmaları tamamlayıcı nitelikteki yeni işlevler; veri öznelerinin, kişisel bilgi öğelerinin, veri işleme amacının, veri kaldırma ve anonimleştirmenin ve tarihle sınırlandırılmış onayın yönetimini kolaylaştıran bir dizi özel mekanizma ve pencere sağlayarak bunu kolaylaştırıyor.

Güvenli geri çekme/aktarma: Kişisel bilgileri geri çekme ve aktarma becerisi, GDPR’ye uygunluğun en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Yeni işlevler, IFS Applications ya da IFS Field Service Management kapsamında kaydı olan belirli bir veri öznesi için yeni bir standart rapor oluşturarak bunu kolaylaştırıyor ve eldeki bütün veriler, bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi zaman aralığı boyunca saklandığı, veri ve amaçların dayandığı yasal zemin de dahil olmak üzere, ilgili tüm bilgileri sunuyor.

Güvenli sürdürme/kaldırma: GDPR’ın üç ana koşulu bulunuyor: Güncel kayıtların tutulması, veri öznesinin unutulma hakkı ve veri kontrolörünün kayıtları rıza dışındaki yasal amaçlar için elde bulundurma ihtiyacı. Yeni işlevler, verilerin tutulması süreçlerini destekleyen yetenekler sunarak bunu kolaylaştırıyor. Veri öznesinin tercihi ya da verilerin elde tutulacağı sürenin dolması doğrultusunda, veri kontrolorü verileri temizleme, kaldırma ya da (uygun biçimde) anonimleştirme imkânı elde ediyor.

Yasal kullanım: Kişisel bilgilerin sistemde tutulması ve gerektiğinde verileri geri çekebilme, raporlama ve kaldırma imkânı temel bir özelliktir ve bunlar tamamen kişisel bilgilerin doğru kurulumuna, bakımına ve kullanımına bağlıdır. Bu ise erişim kolaylığına, veri görselleştirmesine ve bilgi edinebilirliğe dayanır. Yeni işlevler, veri işleme amaçlarına ve esasına erişim ve bunları kontrol etme süreçlerini tek giriş noktasından yönetmeyi sağlarak kolaylık sunuyor.

IFS’in Finans, İnsan Sermayesi Yönetimi ve Stratejiden Sorumlu Global Endüstri Direktörü Steve Treagust, “IFS Applications ve IFS Field Service Management çözümlerini GDPR’ye uyumluluk desteği ile geliştirerek müşterilerimize bu yıl Mayıs ayında yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliğe uygun, entegre ve kullanımı kolay yazılım işlevleri sunuyoruz,” dedi. “Bu yeni yetenekler, GDPR’ye uyumluluğun yanı sıra şirketlerin veri yönetimi süreçlerini iyileştirerek veri kalitesini artırmalarını ve ilgisiz veri miktarını azaltmalarını, bu sayede de maliyetlerini kayda değer ölçüde düşürmelerini sağlıyor.”