ERP HABER – Ülkemizde ekonominin temel taşı olarak görülen KOBİ lerin var olan rekabet ortamında ayakta kalabilme şartlarından en önemlisi bilişim teknoloji yatırımlarıdır. Bu yatırımlar ile firmalar daha etkin ve verimli çalışabilmekte ayrıca daha sistematik bir yapı oluşturabilmektedir. Bu sebeple bilişim teknolojileri KOBİ lere büyük avantajlar sağlamaktadır.

KOBİ ler; örgütlenmede, tedarik zinciri yönetiminde, üretimde, finansal yönetim ve muhasebede, insan kaynakları yönetimi gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların temelinde yatan en önemli sebeplerden biri, firma yönetimi ile çalışanlar arasında kaynaklanan iletişim kopukluğu ve bu iletişim kopukluğunu giderilebilmesi için gerekli teknolojilere yatırım yapılmamasıdır.

KOBİ ler yapıları itibariyle büyüme süreçlerini ön planda tutarlar ve bu hedefle hızlı değişimler geçirirler. Bu sebepten ötürü, KOBİ lerin bilişim çözümlerini de esnek ve kolay uyarlanabilir araçlar arasından seçmesi gerekmektedir bu bağlamda KOBİ lerin entegre bir şekilde sorunlarını çözecek Teknoloji yatırımlarından biride Kurumsal Kaynak Planlamasıdır

ERP işletmenin her yönüne hizmet veren bütünleşik bir enformasyon sistemi olarak tanımlanabilmektedir. KOBİ lerin başarılı olabilmeleri için; neyi, nasıl ve ne kadar verimli kullandıklarını bilmeleri gerekir. ERP KOBİ lere zamanında enformasyon sunar ve işletmecilere ve yöneticilere firmalarında neler olup bittiğinden haberdar olmayı sağlar.

ERP’nin sağladığı zamanında ve doğru bilginin KOBİ lere en öncelikli faydası “Pazardaki Farklılığıdır”.

KOBİ ler pazar farklılığının sağladığı hareket gücü ile gereksinimlerini doğru tanımlar. Yeni ürünlerin tespiti ve geliştirilmesi bu sayede kolaylaşır. Siparişler planlanır ve takip edilebilir. Yönetici ve çalışanlara firmaları ile ilgili detaylı analiz ve raporlama imkânı sunar. ERP; KOBİ lere etkin iş yapış yöntemleri ve kendi dinamiklerini geliştirme de yardımcı olur. Operasyon maliyetlerini düşürerek, verimliliği artırıp, kar marjının yükseltilmesini, yatırımların daha etkin planlamasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.