MBIS’in otomotiv sektörü çözümü “AutoOne”, SAP Business All-in-One çözümü olarak yeterlilik onayı aldı.
Otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi ile MBIS, birçok otomotiv firmasında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projesi gerçekleştirmiş bir danışmanlık şirketidir. Tüm bu projelerde oluşan bilgi birikimi ve firmaların taleplerinin büyük oranda benzerlik göstermesinden yola çıkılarak sektörün ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri kapsayan hazır bir çözüm oluşturma projesi gündeme getirildi. SAP’nin Almanya’da bulunan Otomotiv Sektörü İş Birimi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar ve onların da katkılarıyla, global otomotiv endüstrisi ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, hem MBIS’in Türkiye’deki deneyimi hem de dünya çapındaki sektörel deneyim bu çözüme aktarıldı. Bu çözüm ile farklı firmalardaki bir çok iş yapış şekli bir “know how” olarak paketin içinde sunuldu ve benzer süreçlere sahip firmalara alternatif bir çözüm getirerek katma değer sağlanması amaçlandı.

mbis
MBIS’ten Cenk Salihoğlu; “AutoOne’ın Business All-in-One çözümü olarak yeterlilik alması için teknik anlamda sektörün genel ihtiyaçlarına cevap veren tüm süreçlere sahip olması gerekmekteydi. Bu amaçla tüm firmalarda ortak olan muhasebe gibi uygulamaların haricinde satış, satın alma, üretim ve diğer süreçlerde otomotiv sektörüne özel ihtiyaçlar çözüme eklendi. Ayrıca Business All-in-One çözümlerinde olması gereken dokümantasyon, proje yaklaşımı, proje eğitimleri, projenin yapılış biçimi, görev ve sorumluluk paylaşımının belirlenmesi de tamamlandı. Dolayısıyla sadece teknik anlamda bir çözüm üretiminden çok, çözümün uygulanmasıyla ilgili tüm metodolojileri ve dokümantasyonları içeren bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç sonunda ortaya çıkan MBIS Otomotiv Sektörü Çözümü “AutoOne”ın yeterliliği, SAP uzmanları tarafından denetlendi ve onaylandı.

“AutoOne” ile projeyi devreye alma süresi kısalacak

“Auto One” ile bir otomotiv firmasının ERP projesine ayırması gereken çalışan sayısı azalırken, projeyi devreye alma süresi kısalacak. Böylelikle azalan maliyetler sayesinde bu çözümü tercih eden işletmeler, yatırımlarından kısa sürede fayda sağlayacak. MBIS olarak, değişik sektörlere yönelik bu tür çözümleri üretmeye 2008’de de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.