ERP ’nin beyaz atlı prensi kim?

İmalat teknolojileri alanında bir araştırma kurumu olan ARC en hızlı gelişen pazarın MES ve MOM olduğunu belirten bir rapor yayınlamış. İmalat İcraat Sistemleri veya İmalat İşlemleri Yönetimi anlamlarına gelen bu kısaltmalar verimlilik artışı sağlamaya yönelik bir yazılım kategorisinin adı. İmalat verimliliğini iyileştirmek daha iyi karlılık ve kurumsal başarı için önkoşul olduğundan gelişmiş ülke firmalarının MES/MOM sistemlerine yaptıkları yatırımlarda hızlı bir yükseliş görülüyor. Beraberinde getirdiği rekabet gücü ve maliyet tasarrufları ile bu teknoloji patronlardan çalışanlara, müşterilerden devlete kadar geniş kitlelere olumlu yansımalar yaşatıyor.

MES ve MOM Teknolojisi

MES/MOM teknolojisi imalatın üç ana faktörü olan ekipman, malzeme ve işgücü kullanımlarını akılcı hale getirecek özellikler içeriyor. Makinaların hazırlık, işlem ve arıza sürelerini kısaltılması, kapasite kullanım sürelerini arttırması MES/MOM’un hedefi. Malzeme israfının önlenmesi,  stokların aşağı çekilmesi, firelerin azaltılması da yine bu teknolojinin ilgi alanı. Keza işgücünün plansızlık nedeniyle boş kalmaması, performansının izlenmesi, hata yapmanın engellenmesi, hatta birbirlerinin üretkenliklerini geliştirecek tarzda çalıştırılmaları için MES/MOM önemli bir yardımcı.

ERP yazılımları genel olarak planlama anlamına gelen son harfi P’nin vurguladığı gibi yönetim fonksiyonunun diğer bileşenleri olan yürütme ve kontrol işlemlerine katkı sağlamada sınırlı kalabiliyor. Oysa başarı için önce planlama yapılmalı, sonra planlar icra edilmeli. İcraattan sonra da planlar ile fiili sonuçlar karşılaştırılıp, sapmalar analiz edilerek hem düzeltmelerde bulunulmalı, hem de sonraki planları daha iyi yapmayı sağlayacak öğrenme sürecine girilmeli. MES/MOM bu fonksiyonu üstlenerek ERP yatırımları üzerinde kaldıraç etkisi yaratıyor. Şu anda kullanılmakta olan yüzlerce ERP yazılımı daha iyi performans sergilemek için beyaz atlı prense benzetilen MES/MOM’larını bekliyor.

Yazar: Halefşan Sümen