ERP Komitesi tarafından en az 30 son kullanıcının araştırmaya katıldığı kurumlarda, ilgili kuruma özel olarak ERP kullanımı değerlendirme raporu hazırlanmasına yönelik bir çalışma başlatıldı.

Stratejik

Stratejik farkındalığa etkisini;

Bu rapor sayesinde kurum yöneticileri, çalışanların ERP sisteminden duydukları memnuniyeti, çalışanların iş performansları ile ERP sistemini nasıl ilişkilendirdiklerini, iş yerindeki sosyal ve fonksiyonel etkilerin ERP kullanımı ve kullanma niyetine etkisini, ERP sisteminin kurumdaki stratejik farkındalığa etkisini ve çalışanların iş tatminini görme fırsatı bulacaktır.

Bu araştırma neticesinde bulgular aşağıda belirtilen başlıklarda özetlenecektir:
1. ERP sistemi kurulumu sonrasında çalışanların yeni teknolojiyi kabulünü etkileyen faktörler.
2. ERP sistemi ile çalışanların stratejik farkındalığı arasındaki ilişki.
3. Çalışanların ERP sistemi ile iş performansı arasındaki ilişkiyi nasıl algıladıkları.
4. ERP sistemi ile çalışanların iş tatmini arasındaki ilişki.

Bu bulgular kurumda insan odaklı gelişim alanlarını görmek isteyen yöneticiler için yol haritası niteliği taşımaktadır.