ERP HABER – Avustralya menşeili plastik şişe ve preform üreticisi Amcor Pet, Avrupa bölgesindeki tüm ofis ve temsilcilikleri için SAP çözümlerini tercih etti. Amcor Pet’in BT organizasyonu, bu stratejik projede çözüm ortağı olarak Elsys’i seçti ve projenin baştan sona tüm adımlarını gerçekleştirmek üzere Elsys’in danışmanlık desteğine başvurdu.

amcor pet sap partner elsys

Amcor’un SAP projesinde elde ettiği kazanımlar

Projeyle Amcor Pet Europe bünyesindeki tüm süreçlerin belirli standartlarda yürütülebilir kılınması ve tüm şirketin aynı dili konuşabileceği bir altyapının kurulması hedeflenmişti. Proje kapsamında Amcor Pet Europe bünyesindeki bütün operasyonlar aynı çatı altında birleştirildi, Tüm mali ve lojistik süreçler tek bir model ve tek bir veri tabanı üzerinden yönetilmeye başlandı. Proje ile paralel gerçekleştirilen satın alma süreçleri optimizasyonu çalışması sayesinde, baştan sona tüm tedarik süreci ve tedarikçi ilişkileri elektronik ortama taşındı. Satış ve bütçe tahminlerinin üretim planlama bölümü tarafından izlenebilmesi sağlandı. Böylelikle, satış ve üretim birimlerinin tahmini müşteri gereksinimlerini ve kaba üretim planını birlikte oluşturabilmesi adına ortak bir zemin sunuldu.

Tedarik süreleri, parti büyüklükleri ve diğer planlama kısıtları dikkate alınarak malzeme ihtiyaç planlaması yeniden yapılandırıldı. Bu çalışma sayesinde Amcor’da, sonlu kapasite planlaması ve çizelgeleme yapılabiliyor, uzun vadeli kapasite yükleri kolaylıkla yönetilebiliyor..

Projenin bir diğer önemli parçası olarak üretim takibi aşamasında kalıp kullanımlarının ayrıntılarıyla izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, Elsys Ekipman Takip çözümü uygulamaya alındı.

Türkiye’ye özgü FIFO modülü geliştirildi

Finansal süreçler çerçevesinde yurtdışı raporlama sistemleri ile tam entegrasyon ve eş zamanlı raporlama olanağı sağlandı. Proje kapsamındaki tüm şirketler için kredi takip sisteminin gerçek zamanlı ve entegre çalışması mümkün kılındı.

Ürün maliyetlendirmesi için tüm dünyada FIFO yöntemini kullanan Amcor Pet, Türkiye’de de FIFO maliyetlendirme yöntemini kullanmayı hedefledi ve bu amaçla Elsys tarafından geliştirilen Türkiye’ye özgü FIFO modülü kullanıma alındı. Elsys FIFO modülü, ay sonunda ambarlarda bulunan hammadde ve mamul stoklarını kontrol ediyor ve bu miktarların FIFO maliyetlendirme yöntemi üzerinden fiili birim fiyatlarını hesaplıyor. Bu adımı takiben işçilik ve genel üretim giderlerinin ürünlere dağıtılması sağlanıyor.

Projenin canlı kullanıma geçmesi ile birlikte, Amcor Pet Türkiye bünyesinde tüm tedarik, üretim, satış ve lojistik süreçleri çok daha etkin şekilde yönetilmeye başlandı; ilgili tüm adımları kapsayan etkin bir finansal raporlama sistemi oluşturuldu.

Elsys tarafından toplam 12 hafta gibi kısa bir sürede baştan sona tüm adımları ile canlı kullanıma sunulan proje, uluslararası arenada da ses getirdi. Gösterilen üstün verimlilik ve danışmanlık kalitesinden dolayı Elsys, projeyi takiben bölgesel anlamda tüm Amcor Pet Europe şirketlerinin çözüm ortağı oldu. Aralık 2004’te Amcor Pet Europe şirketler grubunun versiyon yükseltimi projesinin tümünü başarıyla gerçekleştiren Elsys, Amcor Pet İspanya, İtalya, Polonya, Almanya, Fransa ve İngiltere şirketlerinin de çözüm ortağı oldu.