ERP HABER – Global 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 76’sına danışmanlık hizmeti veren ve geniş kapsamıyla dünyanın en büyük CIO topluluğuna hitap eden araştırma şirketi Gartner, CIO’ların 2013′teki iş önceliklerini masaya yatırdı.

CIO ‘ların İş Önceliği “kurumdaki büyümeyi artırmak”

41′den fazla ülkede 36 sektör ve 2000 katılımcının katkıda bulunduğu araştırmada CIO’ların 2013 yılındaki en önemli 10 iş önceliği belirlendi. Gartner araştırmasına göre “kurumdaki büyümeyi artırmak” CIO’ların iş öncelikleri arasında zirvedeki yerini koruyor.

gartner raporu CIO iş öncelikleri BT stratejileri

1 – Kurumdaki Büyümeyi Artırmak
Yeni dönemde CIO’lar bilişim teknolojilerinin şirket maliyetlerini azaltmadaki rolünü iyi değerlendirip, şirketlerinin daha fazla büyümesi için gayret sarf etmeyi en önemli öncelik olarak görüyor. Son üç yılda hep 1 numaralı önceklik olan kurumdaki büyümeyi artırma iş önceliği mevcut operasyon süreçleri ve kaynakları geliştirmek, optimizasyon aracılığıyla değer yaratmak, BT süreçlerini maliyet ve kalite ekseninde yeniden yorumlamak gibi adımları kapsıyor ve CIO’ların şirketlerindeki büyümeye katkı sağlama açısından önem taşıyor.

2- Operasyonel Sonuçlar Sunmak
Son üç yıl içerisinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Operasyonel Sonuçlar Sunmak iş önceliği firmaların ürünleri, hizmetleri, süreçleri ve operasyonlarını olumlu yönde dönüştürmek ve BT süreçlerini operasyonel sonuçlar sunacak şekilde geliştirmenin önemine inanan CIO’lar için öncelik arz ediyor.

3- Maliyetleri Azaltmak
Gartner araştırmasına katılan CIO’ların üçte biri 2016 itibarıyla BT organizasyonlarının özellikle bir maliyet merkezi olarak değerlendirilmeyeceğini düşünüyor. CIO’ların bir bölümü bunu halihazırda kurumlarında başarmış durumda. Kalan bölümü ise bunun 2020 ya da daha sonrasında başarılabileceğine inanıyor. Hepsinin ortak paydası, kurumlarında maliyetleri azaltmayı bir iş önceliği olarak değerlendirmeleri.

4- Yeni Müşterileri Etkilemek ve Onları Kurumla Tanıştırmak
Bilgi Teknolojilerinin kurumlardaki inovasyon sürecine etkisi son yıllarda gitgide artarken, müşteri deneyimini geliştirmek de teknoloji inovasyonunun ana odak noktasını oluşturuyor.

5- BT Uygulamaları ve Altyapısını Geliştirmek
2009′dan bu yana yapılan araştırmalarda BT altyapılarını ve uygulamalarını geliştirmek ilk kez CIO’lar için bir öncelik haline geldi.

6 – Yeni Ürün ve Servisler Geliştirmek (İnovasyon)
Değişim ve değişime bağlı yeniliğe daimi ihtiyaç duyulan BT alanında yeni ürün ve servisler geliştirmek CIO’ların fark yaratmak adına önceliklerine aldığı konular arasında.

7 – Verimi Artırmak
2013′te CIO’ların gündeminin önemli maddeleri arasında yeni dijital teknolojileri açığa çıkararak büyüme ve verimlilik taleplerine karşılık vermek yer alıyor.

8 – İşgücünü Etkilemek ve Onu Kuruma Kazandırmak
CIO’lar dijital çağda işgücünün önemine inanıyor ve nitelikli işgücünü elde etmeyi önemli bir öncelik olarak değerlendiriyor. CIO’ların dörtte biri BT alanında işgücü pazarının işlevini yerine getirdiğine inanıyor.

9 – Mantıksal Analiz ve Büyük Veri Uygulamaları
CIO’lar dijital teknolojileri birer izolasyondan çok birliktelik olarak görüyorlar. Firmalar daha çok Mantıksal Analiz/Büyük Veri Uygulamalarını Sosyal Medya ve Mobil Uygulamalar ile birlikte kullanıyor.

10 – Yeni Pazarlara ve Bölgelere Yayılmak
Dijital değerlerin farkına varan CIO’lar yeniliklerini kârlılığın yüksek, fırsatların bol olduğu bölgelere taşımayı bir öncelik olarak değerlendiriyor.

CIO ’ların En Önemli 10 BT Stratejisi

Gartner araştırması, CIO’ların BT stratejilerinde son yıllarda yaşanan değişimleri ortaya koyuyor. Mobilite çözümleri sunmak, BT stratejilerinde devreye yeni yeni girmeye başlayan bir öncelik olarak öne çıkarken, en önemli üç stratejiyi “iş çözümleri sunmak”, “BT yönetim ve yönetişimini geliştirmek” ve “BT organizasyonu ile işgücünü geliştirmek” oluşturuyor:

1 – İş Çözümleri Sunmak
2- BT Yönetim ve Yönetişimini Geliştirmek
3 – BT Organizasyonu ve İşgücünü Geliştirmek
4 – BT Maliyetlerini Azaltmak
5 – BT Operasyonları ve Kaynaklarını Konsolide Etmek
6 – Enformasyon ve Mantıksal Analiz Kullanımını Artırmak
7 – Mobilite Çözümlerini Yerleştirmek
8 – İş Süreç Geliştirmelerini Uygulamak
9 – İş Uyum ve İlişki Süreçlerini Geliştirmek
10 – Esnek Bir Altyapı Geliştirmek ya da Yönetmek