ias

Bursa Divan Otel’de gerçekleştirilen BTvizyon Anadolu Toplantıları’nda konuşan IAS Genel Müdürü İlker Er, “Günümüzde firmalar dijital dönüşüm konusunda oldukça bilinçlendi. Üretim otomasyonunun rekabet ortamında nasıl bir avantaj sağladığının farkındalar ve bunu talep ediyorlar. IAS olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörüp, global standartlarda hizmet sunuyoruz. caniasERP kullanıcıları rekabette avantaj sağlıyor” dedi.

ias

Bilişim teknolojilerine ilişkin güncel ve gelecek vizyonların konuşulduğu BTvizyon Anadolu Toplantıları etkinlikleri 2020 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Etkinliğin ilk durağı ise Bursa oldu. Divan Otel’de geçekleştirilen Anadolu Toplantıları’nda sektöre öncülük eden teknoloji üreticileri bir araya geldi. Müşterilerine ve potansiyel kullanıcılarına dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 konuları başta olmak üzere teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri aktaran firmalar, dijital dönüşüm sürecinde izlenmesi gereken yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Etkinliğe sponsor olan IAS ve ekibi, fuaye alanındaki stantlarında katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek caniasERP’deki son gelişmeleri aktardı.

Dijital Dönüşüm ve Akıllı Firmaların Yol Haritası’ başlıklı paneldeki konuşmasına dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiğini hatırlatarak başlayan İlker Er, “Dijitalleşmek, gündemi takip etmek, günümüzde faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir olabilmeleri için kaçınılmaz. Bu gerekliliğin en önemli nedeni olarak entegrasyonu gösterebiliriz. Bursa’dan yola çıkarak örnekleyelim: Burada çok fazla otomotiv yan sanayi firması bulunuyor ve bu firmaların üretim bantları büyük müşterileri, büyük üreticileri ile entegre çalışmak zorunda. Adeta onların bir uzantısı gibi taleplerine karşılık vermeli depolarının seviyesine göre üretim yapmalılar. Bunun yanı sıra firmalar, devletin şart koştuğu E-arşiv, E-defter, E-fatura, E-irsaliye dönüşümlerine de hazır olmalılar. Bu temel nedenler dijitalleşmeyi zorunlu kılıyor; veriler dijitalleşmeli, lokal ya da genel ağlar içinde dolaşmalıdır” dedi.

Üretim Otomasyonu Hatayı Minimuma İndirir

Firmaların dijital dönüşüm konusunda bilinçlendiğini ve teknoloji üreticilerinden beklentinin arttığını söyleyen Er, “Zamanla firmaların ihtiyaçları da talepleri de şekil değiştiriyor. Daha önce müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızla temel gündem konularımız ERP entegrasyonu, kurumsallaşmak ve dijital dönüşümdü. Şimdi ise çok daha ileri teknolojiler üzerine tartışıyoruz. Müşteri adaylarımız artık bize salt ERP çözümlerimizi sormuyor; üretim otomasyonu ile ilgili çalışmalarımızı öğrenmek istiyorlar, caniasERP ile makinalardan nasıl veri toplayacaklarını ve raporlama yapacaklarını inceliyorlar. İş zekası (BI) ile ilgili çalışmalarımızı öğrenmek istiyorlar. Firmalar artık çalışacakları ERP sistemine karar verirken bu hususlara dikkat etmeye başladılar. Bu, bence, dijitalleşme konusuna bakış açısının ne denli değiştiğinin ve Endüstri 4.0 ile birlikte gelen kavramların artık ne kadar önemli olduğunun kanıtı” diye anlattı ve ekledi: “Tüm bu nedenler üretim otomasyonu konusunun önemini de arttırıyor. Sektörlerde rekabet arttıkça hata yapma şansı azalıyor. Firmalar, sorunsuz çalışan bir ERP yazılımına sahip olsalar da üretim fabrikada yürüyor, bütün işler bittikten sonra veriler toplanıyor, arada bir entegrasyon varsa veriler aktarılıyor yoksa manuel olarak giriliyor. Bu süreçte pek çok hatalar yapılabiliyor ve kayıplar yaşanabiliyor. ERP kısmında her şey mükemmel olsa bile zaman kaybı yaşanıyor. Ancak artık üretim otomasyonu, IoT altyapıları bu sorunları ortadan kaldırıyor. Artık, üretim sahalarında, makinalarda, cihazlarda üretilen veri, doğru bir şekilde toplanıp raporlanabiliyor. Firmalar bunun farkında; bu nedenle dijitalleşme sürecinde talepler de bu yönde evrilmeye başladı.”

Tek Platformda Toplu Çözüm

IAS’nin dijital dönüşüm sürecindeki firmaları en temel noktadan ele alıp uluslararası standartlara taşıdığını söyleyen Er, firmaların yalnızca teknolojik ihtiyaçlarına değil, yaşadıkları kültürel değişimde karşılaştıkları sorunlara da çözüm üreterek destek olduklarını kaydetti. “Hiçbir yenilik, hiçbir dönüşüm kolay olmaz. Bu dijitalleşme konusu için de geçerli; firmalar yeni bir düşünme biçimi benimsemeli. Çalışanlar dijital becerilerini geliştirmeli, dijital alışkanlıklar edinmeli… Tabii, dijitalleşmek denilince maliyet, entegrasyon ve güvenlik kaygıları da artıyor. Öte yandan dönüşüm sürecindeyken yıllardır süre gelen işlerin de aksamadan sürmesini sağlamak gerekiyor” diyen Er, yaptıkları çalışmaları özetledi: “IAS olarak sunduğumuz çözümler ile müşterilerimizin bu gibi kaygılarını minimuma indirerek, sorunlarına en pratik ve uygun fiyatlı çözümleri üretiyoruz. caniasERP, TROIA adını verdiğimiz kendi yazılım dili ve yine kendi ürettiğimiz veri tabanı IASDB ile son derece esnek bir ERP çözümü. 30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı sektörlerden edindiğimiz tecrübeler ile müşterilerimizin taleplerine cevap veriyoruz. Platform bağımsız çalışan caniasERP ile müşterilerimizin MES, IoT, entegrasyon, İş Zekası, güvenlik gibi beklentilerini tek bir çatı altında sunarak düşük maliyetler ile sorunlarına çözüm bulmalarını sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz birbirinden bağımsız sistemleri birbirine entegre etmekle, hepsine ayrı bakım ve danışmanlık ücreti ödemekle uğraşmak zorunda kalmıyor. Ayrıca güvenlik sorununu da minimuma indirmiş oluyorlar.”