ERP HABER – Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) alanındaki İş uygulamaları ile kurumların iş süreçlerinde kesintisiz iyileştirmeler gerçekleştiren ve büyümeye odaklanan şirketlere iş süreçlerinde katkı sağlayan IFS, bilişim sektöründe yer alan kuruluşlara da hizmet veriyor ve avantajlar sunuyor.

Özellikle tüketici elektroniği ve bilişim ürünlerinin distribütörler aracılığıyla toptan ve perakende satışı ve satış sonrası servis uygulamalarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş IFS ERP Bilişim Çözümü, Türkiye pazarında Bilişim ve Teknoloji Çözümü sunan firmaların bir numaralı tercihi olma özelliği taşıyor.

IFS ERP Bilişim Çözümü, ürün ve hizmetlerin doğrudan ülke ofisleriyle ya da distribütörler aracılığıyla satan firmalar ile telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren distribütör firmalara çözümler sunuyor.
IFS Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Öztürk, müşteri beklenti ve taleplerinin üst düzeyde olduğu, ürün çeşitliliğinin fazla, ürün yaşam döngüsünün hızlı olduğu bilişim sektörünün son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Öztürk, “Bunun yanı sıra, bu sektörde işlem hacmi yüksek olsa da, firmalar yoğun rekabet nedeniyle oldukça düşük kar marjlarıyla çalışıyor. Bu nedenle, sektörde karlılık için, etkin tedarik planlaması ve stok politikalarıyla yaratıcı satış ve pazarlama yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, müşteri memnuniyetinin sağlanması da, güçlü bir satış sonrası servis organizasyonu, garanti takibi ve çağrı merkezi uygulamaları ile sağlanabilmektedir” dedi.

Öztürk, bunun yanı sıra, sektörde kar marjının düşük olması nedeniyle, sadece üretici firmalardan yapılan yoğun ithalatların ve her seviyede oluşan ithalat maliyetlerinin takibinin değil; ithalat partisi, lot ve ürün bazında gerçekleşen maliyetlerin de tespit edilip, satış kampanyalarının buna göre yönetilebilmesinin kritik önem taşıdığını dile getirdi. Öztürk, “Son derece dinamik ve anlık stratejik yönetim kararları ile taktiksel uygulama kararlarının verilmesi gereken sektörde; sağlıklı bir bilişim altyapısı ile yönetim karar destek sistemlerinin varlığı gerekli olmaktadır” dedi.

IFS ERP Bilişim Çözümü Sektörde Rekabet Avantajı Sunuyor

IFS tarafından geliştirilen ERP Bilişim ve Teknoloji Çözümü uygulaması, işte tam bu noktada gücünü gösteriyor. Uygulama, tüketici elektroniği ve bilişim ürünleri sektöründe, ürün ve hizmetlerin doğrudan ülke ofisleriyle ya da distribütörler aracılığıyla satan firmalar ile telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren distribütör firmalara, esnek çözümler sunuyor.

Ergin Öztürk, ERP Bilişim Çözümü uygulaması ile ilgili olarak, “Bilişim sektöründeki kurum ve kuruluşların spesifik ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçlar, günümüzün online dünyasında mobil Satış ve Web Satış uygulamalarının desteklenmesinden, DMS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ve banka entegrasyonlarına; bayii risk kontrolü ve teminat takibinden, Ürün özellik ve spesifikasyonlarını detay bazda tarif edilmesine bir çok detayı içerisinde barındırıyor” diyerek, IFS ERP Bilişim ve Teknoloji Çözümü uygulamasının, esnek ve bileşen tabanlı mimarisi ile sektöre işletmelere kapsamlı bir ERP sistemi sunduğunu dile getirdi.

Öztürk, ” Uygulama, Talep Planlama, Dağıtım, Satış Destek, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Destek Merkezi, Bakım Yönetimi, Servis Yönetimi, Mobil Kablosuz Servisler , İşbirliği Portalları gibi sektörün ana gereksinimlerine sektöre özel geliştirilmiş çözüm bileşenleri ile karşılarken İnsan Kaynakları, Bordro Uygulamaları, Doküman Yönetimi vb. gibi diğer destek süreçlerini de kapsıyor ve benzersiz bir çözüm paketi oluşturuyor dedi.

IFS ERP Bilişim Çözümü uygulaması, Teknik servis uygulamaları, çağrı merkezi uygulamalar ürün garantilerinin takibi ve üretici firma iadelerinin yönetimi CRM Uygulamaları ve hedef kitle seçimi ile kampanya duyurularının yönlendirilmesi Parti bazında maliyet takibi ve karlılık analizleri, bayii kota takibi ve prim takibi, ciro, ürün destek primlerinin yönetimi, satış temsilcisi kota takibi ve prim hesaplamaları, üretici firma ürün satış desteklerinin takibi, stok primleri ve Business Intellegence raporlama araçları ile görsel yönetim kotpit ekranları gibi bileşenler de içeriyor.