ERP HABER – Kısa adı ERP olan Kurumsal Kaynak Planlaması, üretim sürecinden depo organizasyonuna ve ürün teslimine kadar uzanan süreçte işletmelere büyük kolaylıklar sağlarken, rekabette yarın da var olmak isteyen işletmelerin geçmesi gereken zorunlu program olarak gözüküyor.

ERP (Enterprice Resource Planning), Kurumsal Kaynak Planlaması işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

ERP denildiğinde, üretim ve kaynak planlama ilk akla gelendir. Oysa en basit anlamda bir satış sürecinin organizasyonunun bile işletmeye katacağı faydalar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Alınan bir siparişin değerlendirilmesinde dahi birçok kıstas mevcuttur. Siparişin onay mekanizmasının olmaması, risk kontrolünün yapılamaması, stok durumunun tam olarak bilinememesi ve ürünün rezervasyonu gibi süreçlerin doğru koordine edilememesi çoğunlukla bölümler arası net bilgi akışının sağlanamamasına neden olduğu gibi, bu sürecin sonucunda müşteriye genelde verilen cevap belirsizdir. ERP sayesinde artık, üretim sürecinden, depo organizasyonuna ve ürünün teslimine kadar uzanan süreç birbiri ile entegre edilmiş durumdadır. Günümüzde rekabetin geldiği nokta göz önüne alındığında, yarın var olmak isteyen işletmelerin ERP programlarına geçmeleri kaçınılmazdır.

ERP Uygulamaları;

 • Firma bünyesindeki tüm bölümlerin iş akışını düzenleyecek yetkinlikte olmalıdır.
 • Tüm modüller arasında entegrasyonu sağlamış olmalıdır.
 • Farklı lokasyonlardaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanabilmelidir.
 • Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamalı ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalmayı hedeflemelidir.
 • Kalite süreçleri izlenebilmelidir.
 • Her aşamada maliyetlerin izlenebilirliğini sağlamalıdır.
 • Verilen müşteri hizmetlerinin memnuniyetini ve kalitesini arttırmalıdır.
 • Tüm seviyelerde hız ve firma disiplininin yerleştirilmesini sağlamalıdır.
 • Kurum yönetiminin karar verme süreçlerini hızlandıracak verilerin hızlı ve doğru bir şekilde hazır hale getirmelidir.

Pek çok işletme, gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin bütününü kontrol etmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Firmalar kurumsal çözüme karar vermeden önce kendi iş akışlarını net olarak kurgulamalı ve ERP yazılımı tercih etme aşamasında aşağıdaki kriterleri göz önüne almalıdır.

 • Her departmanın iş akışını düzenleyebilecek modüllere sahip olmalı,
 • Temel finansal modüllerin yanı sıra (Örneğin; üretim, depo raf takibi, teknik destek, dış ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet yönetimi, bayii takip sistemi, kurumsal satın alma, bütçe, krediler yönetimi, proje yönetimi, vb.) diğer departmanların iş akışını da sistem üzerine taşımalıdır.

ERP Projelerinin Başarı Kriterleri Nelerdir?

İşletmenin gerçekleştirdiği yatırımın üstüne başarısızlık riski ERP yazılımları için de söz konusudur. ERP sistemleri, her faaliyetin ve departmanın entegre bir yapı içerisinde yürütülmesi ve yönetilmesini hedeflerler. Tüm iş süreçleri ERP yazılımı üzerine taşınacağından, hiçbir zaman yüklendiği anda çalışmaya başlayacak bir yazılım beklenmemelidir. Bu süreç ERP çözümü sağlayan firma ve işletme çalışanlarının ortak çalışmasıyla uygulanacak bir süreçtir.

Başarılı ERP Uygulaması İçin Yapılması Gerekenler;

 • Uygulamanın hangi zaman aralığında devreye alınacağı ve kurum faaliyetlerini nasıl etkileyeceği net bir şekilde tespit edilmelidir.
 • Kalifiye danışmanlar ile çalışılmalıdır.
 • ERP uygulama sürecinde tecrübeli bir proje yöneticisi olmalıdır.
 • Üst yönetim uygulamada kararlı olmalı ve desteklemelidir.
 • Tüm yöneticiler yeni sisteme tam olarak inanmalı ve kararlılıkla uygulamalıdır.
 • Her birim uygulama aşamasında tecrübeli bir personelini görevlendirmelidir.
 • İşletme kültürü değişime, yeniliğe ve ekip çalışmasına açık olmalıdır.

ERP Maliyeti Nasıl Hesaplanır ve Maliyetin Geri Dönüşüm Hızı Nedir?

ERP yazılımlarının maliyetini, firma ile karşılıklı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar belirler. Genel olarak ihtiyaçlara çözüm olacak modüller, kullanıcı sayıları, eğitim ve danışmanlık süreleri fiyat belirlemedeki etkenlerdir. Maliyetin geri dönüş sürecine bakıldığında ortalama olarak teslimatları zamanında yetiştirme yüzdesinin minimum %75’den %98’e çıktığı ve tükenme olmaksızın müşteri siparişlerini karşılama yüzdesindeki artışın %85’den %98’e çıktığı gözlemlenmektedir. Pazarlama bölümünün raporlarından anlaşılacağı üzere bu iyileşmeler şirket satışlarını minimum %10 oranında artırmaktadır. Üretim bölümünün raporları, işçilik üretkenliğinin %10 olacağını belirtmektedir. Bu da artan satış hacminin ek işçi alımına neden olmayacağını, aksine fazla mesailerin azaltılabilme olanağının doğacağını göstermektedir. Dolayısı ile ERP yazılımları maliyetlerini fazlasıyla döndürmektedir.

Yazar: Halil VURUCU