Teknolojik gelişmeler her sektörde yankı bularak, rekabet ortamını değiştirmeye devam ediyor. Çalışma biçimlerinin her geçen gün değiştiği bu ortamda, yeniden tanımlanan iş süreçlerinin mimarı yapay zekâ olurken, Nesnelerin İnterneti (I.o.T) teknolojisi de endüstriler için oldukça önemli bir yapı sunuyor.  IoT sensörleri, işletmelere varlık takibi ve makine bakım süreçlerinde avantaj sağlarken, Kurumsal Kaynak Planlama sistemini nesnelerin internetine uyumlu bir hale getirmek, organizasyonların önceliği haline gelmeye başlıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama

Kurumsal kaynak planlama teknolojisi, günümüzde başarılı olmak isteyen ve bu başarısını geleceğe de taşımak arzusu içerisinde olan tüm işletmeler için anahtar niteliğinde. Bu anahtarın doğru çalışabilmesi için ise günümüzün ve geleceğin teknolojisine uyum sağlayabilecek kadar esnek bir yapıda olması gerekiyor. Kurumsal kaynak planlama teknolojisi bir organizasyonun kalbi ve aynı zamanda dijital dönüşüm sürecinin de en önemli parçası olduğundan seçim süreci birçok organizasyon için zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple, günümüzde ERP seçimini gerçekleştirmeden önce, bugünün teknolojisini doğru takip etmek ve uygulanabilirliği açısından işletmenin analizini yapmak oldukça değerlidir.  Nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi bugünün endüstrisini yeni baştan yazan kavramları, ERP sisteminiz içerisinde etkin bir şekilde kullanarak, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Yapay zekâ, ERP çözümlerinin yüzü haline gelirken, bu yazımızın konusu olan IoT, ERP’nin veri kaynağı olarak görevini yapmaya hazır. Birkaç başlıkta nesnelerin interneti konusundaki gelişmelerin ERP’yi nasıl etkileyebileceğini inceleyecek olursak;

Veri Kaynağı

Daha önce de belirttiğimiz üzere IoT cihazları, kurumsal kaynak planlama sistemlerine gerekli veri kaynağı olarak hizmet verme kapasitesine sahiptir. Her işletmenin gün geçtikçe artan verisi vardır. Bugün veri odaklı stratejilerin geçmişe nazaran daha etkili olduğu gerçeğinden hareketle, nesnelerin interneti ERP sisteminizin başarısı açısından kilit rol oynamaktadır. Akıllı sensörler aracılığıyla toplanan veri, doğrudan şirketinizin veri tabanına kaydedilir. Şirketinizin geçmişte sahip olduğu veri ile bugün sahip olduğu veri arasında ciddi miktarda bir fark vardır ve bu veriyi doğru yönetmek için en doğru araçları seçmek artık her şirketin en büyük sorumluluğudur.

Müşteri ve Saha Hizmeti

IoT ile birlikte müşteri ve saha hizmeti konusundaki rüzgârın yönü de değişiyor. Artık cihazlara entegre biçimde çalışan akıllı sensörler, verileri gerçek zamanlı olarak, üreticinin ürün performansını izlemelerine olanak tanıyacak şekilde aktarabiliyor.

Müşteri hizmetleri noktasında ise nesnelerinin interneti, ERP sisteminin temel bir bileşeni haline geliyor. Günümüzde akıllı cihazlar, müşteri şikayetleri ve geri bildirimlerini kaydetmeleri için satıcı ve müşterilere bir ara yüz sağlama yeteneği sunuyor.

İş Zekâsı

İş zekâsı (BI) ve ERP birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kavramdır. İşletmeler nesnelerin interneti ile birlikte ürünlerini ve diğer iş zekâsı bileşenlerinin performans analizlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilirler.