Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, 2018’in birinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Callidus’un satın alımı ve güçlü operasyonel ivme ile 2018 öngörülerini yükselten SAP, IFRS dışı bulut aboneliklerinin ve destek gelirinin sabit kurlarla 4,95 milyar Euro – 5,15 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor. IFRS dışı bulut ve yazılım gelirlerinin ise sabit kurlarla 20,85 milyar Euro – 21,25 milyar Euro aralığında olması bekleniyor.

  • Bulut gelirleri %18 (IFRS) artışla ve sabit kurlarla %31’lik (IFRS dışı) artışla ilk defa bir çeyrek dönem içinde 1 milyar Euro’yu aştı.
  • Yeni bulut kontrat satışları sabit kurlarla %25 artarak 2017’nin birinci çeyreğinde kaydedilen olağanüstü artışın da ötesine geçti.
  • Önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43 artış ve 8.300’ün üzerinde SAP S/4HANA müşterisiyle, dijital çekirdek olarak adlandırdığı ana faaliyet alanında ivme kazanmaya devam ediyor.
  • SAP, Callidus’un satın alımını ve güçlü operasyonel ivmesini yansıtacak şekilde 2018 öngörülerini yükseltti.

finansal-sap

SAP SE CEO’su Bill McDermott, 2018 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu;“SAP; buluttaki hızlı büyümesi, güçlü yazılım satışları ve faaliyet gelirindeki genişleme ile ivme kazanmayı sürdürüyor. Bir kez daha gördük ki en zorlu karşılaştırmalarda bile S/4HANA şirketimize büyük pazar payları kazandırmaya devam etti. Öngörülebilir gelirlerin giderek artmasıyla, beklentilerimizin çok ötesinde olan kârlılığımız, hissedarlarımızın şirketimize daha da büyük bir güven duymasını sağlıyor. SAP, bu güçlü konumu sayesinde CRM gibi pazarlarda her zamankinden daha cesaretli olacak.”

SAP SE CFO’su Luka Mucic ise, “Birinci çeyrekte özellikle iki konu beni çok gururlandırdı: Önceki yılın aynı dönemindeki güçlü konumumuza rağmen yıllık öngörümüzün bile üzerinde bulut ve yazılım büyümesi sağladık. Buna ek olarak, çalışanlarımıza ve portföyümüze yatırım yapmaya devam ederek, faaliyet kârlılığımızı da artırdık. Bu 2018 ve sonrası için bana büyük bir güven veriyor.” diye konuştu.

2018’in Birinci Çeyreğinde Öne Çıkan Finansal Sonuçlar

Yeni bulut kontrat satışları[1] ilk çeyrekte %14 (sabit kurlarla %25) arttı ve 245 milyon Euro’ya ulaştı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 artarak 1,07 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı ve sabit kurlarla%31 (IFRS dışı) artış kaydedildi. Yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 625 milyon Euro (IFRS) oldu ve sabit kurlarla %2 (IFRS dışı) düştü. Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışları[2] birinci çeyrekte geçen yıla oranla sabit kurlarla %10 arttı. Bulut ve yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 artışla 4,35 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı ve sabit kurlarla %9 (IFRS dışı) arttı. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kalarak 5,26 milyar Euro (IFRS) olarak gerçekleşti ve sabit kurlarla ise %9 yükseldi (IFRS dışı).

SAP’nin hızla genişleyen bulut iş kolu ve destek gelirlerindeki güçlü büyüme, daha öngörülebilir gelirlerin payını artırmaya devam etti. Bulut aboneliklerinin & destek gelirlerinin ve yazılım destek gelirlerinin tamamı ilk çeyrekte toplam gelir içindeki payını %2 artırarak %71’e ulaştı ve ilk defa %70’i aştı.

Birinci çeyrek faaliyet kârı yıldan yıla %52 artışla 1,03 milyar Euro olurken (IFRS), sabit kurlarla %14 (IFRS dışı) artış gerçekleşti. Ocak 2018’de duyurulduğu gibi, şirket 2018’de IFRS 15’i benimsemesi ile gelirlerinde ve kârlılığında pozitif bir etki bekliyor. Birinci çeyrekte bu durumun SAP’nin faaliyet kârı üzerindeki pozitif etkisi 44 milyon Euro civarında gerçekleşti. Hisse başı kazanç %37 artarak 0,59 Euro (IFRS) ve %1 düşerek 0,73 Euro (IFRS dışı) oldu.

Birinci çeyrek için faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 2,58 milyar Euro oldu. Serbest nakit akışı yıldan yıla %17 azalarak 2,15 milyar Euro’ya geriledi. Serbest nakit akışındaki azalmanın temel nedeni, yüksek vergi ödemeleri ve kur dalgalanmalarıyla birlikte önceki yıla kıyasla yatırım harcamalarındaki artış oldu. Birinci çeyreğin sonu itibarıyla net likidite bir önceki yıla kıyasla 1 milyar Euro iyileşme göstererek 546 milyon Euro oldu.

[1] Yeni bulut kontrat satışlarında, bulut abonelikleri ve destek gelirleri olarak sınıflandırılması beklenen ve belirli bir dönemde yeni müşteri satın almalarından ve mevcut müşterilerin ek satın almalarından kaynaklanan sipariş girişlerinden oluşmaktadır. Mevcut sözleşmelerin yenilenmesine ilişkin siparişler dahil değildir. Sipariş tutarının taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, kullanım başına ödeme yapılan ve minimum tüketim taahhüdü verilmeyen iş ağı işlem ücretleri bu tutara yansıtılmamaktadır (örn. SAP Ariba ve SAP Fieldglass işlem bazlı ücretleri). Dahil edilen tutarlar genellikle yıllık olarak hesaplanmaktadır. Ölçümlerde dahil edilen tutarlar genellikle yıllık olarak hesaplanmıştır (yıllık olarak hesaplanmış sözleşme değeri ACV).

[2] Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışları, yeni bulut sipariş girişlerinden ve yazılım lisans sipariş girişlerinden oluşmaktadır. Yeni bulut sipariş girişlerinin ölçüm sistemi, yukarıda açıklanan yeni bulut sipariş ölçüm sistemi ile benzer olmakla birlikte, tek bir fark vardır: Yeni bulut sipariş girişlerinde, siparişlerin toplam sözleşme değeri (TCV) ele alınırken, yeni bulut aboneliği ölçümünde siparişin yıllık esasa indirgenmiş sözleşme değeri (ACV) ele alınmaktadır. Yazılım lisans siparişlerinin girişi ise, yazılım lisans geliri olarak sınıflandırılması beklenen ve belirli bir dönemde alınan siparişlerin tamamının toplamıdır. Yazılım lisanslarıyla birlikte satılan destek hizmetleri, yazılım lisans sipariş girişleri ölçüm sistemine dahil değildir.