ERP HABER – Sürdürülebilir büyüme ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak isteyen şirketlerin yapmaları gereken çalışmaları Tedarik Zinciri, Tedarikçi İlişkileri ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi etkinliğinde gündeme getirdi.

Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından SAP, Tedarik Zinciri (SCM), Tedarikçi İlişkileri (SRM) ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) etkinliğini 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü İstanbul Swissotel’de gerçekleştirdi. Etkinlikte günden güne değişen iş dünyasında firmaların yeni ürün, pazar ve müşteri koşullarına hızlı ve güvenilir şekilde nasıl uyum sağlayacakları aktarıldı.

Yaşam Döngüsü Yönetimi

SAP Türkiye COO’su Uğur Candan ve SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Tuna Atmaca tarafından açılışı gerçekleştirilen etkinlikte; 4 paralel salonda 20 sunum yapıldı. SAP SCM-SRM-PLM 2010 etkinliğinde, firmaların nakliye süreçlerini baştan sona yönetmelerini ve oprimize etmelerini sağlayan Nakliye Yönetimi, yeni ürün/iş geliştirme konularını yürütmelerini sağlayan Proje ve Portföy Yönetimi ve yazılı sözleşmelerin satın alma ve hukuk süreçleriyle bütünleşik  olarak takibini sağlayan Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi gibi yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı. Satın alma, tedarik zinciri ve sürdürebilirlik konularında performans göstergelerinin takibi ile ilgili hazır içerikler sunan yeni Performans Yönetimi ürün ailesi hakkında bilgi verildi. SAP iş ortakları tarafından başarı hikayeleri paylaşıldı.

SAP Türkiye COO’su Uğur Candan “Şirketler hedeflerine ulaşmak için inovasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarına ağırlık vermeli. Bu kavramları en kısa zamanda şirketler iş süreçlerine entegre etmeli ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmalıdır. Geleceği gören, bu doğrultuda hareket eden firmalar her türlü ortamda ayakta kalacak ve iş ortaklarıyla birlikte başarıya ulaşacaktır” dedi.

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi çözümü şirketlerin operasyonel verimliliğe ulaşmalarında büyük rol oynuyor. Şirketlerdeki planlama, yürütme ve koordinasyon gibi süreçlerin eksiksiz olarak bir arada çalışmasını sağlıyor. İş süreçlerini doğru kontrol eden firmalar, mal ve malzeme akışını hatasız kontrol ediyor ve ürünlerini müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve doğru zamanda üretilmesini sağlıyor. Stokların doğru kontrol edilmesi, stokta ihtiyaç dışı malın bulunmaması verimliliği artırırken, karlılığı da destekliyor.

SAP Tedarikçi İlişkileri Yönetimi çözümü tedarik kaynağı belirleme, operasyonel sözleşme yönetimi, operasyonel tedarik ve tedarikçi iş birliği dahilindeki tüm süreçleri kapsıyor. Bu süreçleri otomatikleştiren, kolaylaştıran ve hızlandıran kapsamlı bir satın alma işlevselliği sunuyor. Kaynak belirleme ve tedarik işlemlerinin verimli hale getirilmesine yardımcı oluyor. Firmaların satın alma yönetimine odaklanmalarını, genel ve idari masraflarını azaltmalarını, yükümlülüklere uyum sağlamalarını mümkün kılıyor.

SAP SRM, tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının firmalarla daha fazla etkileşim halinde olmasını sağlıyor. Tedarikçi ilişkileri yönetimi, yeni iş ortaklıklarının geliştirilmesine olanak tanıyor. SAP’nin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümü, pazar talebini karşılayan veya oluşturan yenilikçi ürünlerin meydana getirilmesi ve sunulmasını sağlıyor. Sektör, kalite ve düzenleme standartlarına uyumluluğu, ürünlerin pazara giriş hızını, ürün geliştirme süreçlerini kontrol ediyor.