SAP, sürdürülebilir büyümenin yollarının aktarıldığı “SAP GRC Çözümü: Kurumsal Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyumluluk” toplantısını, 5 Mart 2008 Çarşamba günü Swissotel’de düzenledi.

Toplantıda; Sarbanes – Oaxley SOD (Segregation of Duties = Görev Ayrılığı ilkeleri) Kontrolleri, Kullanıcı Yetki Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Süreçlerdeki Risklerin Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Kimlik Yönetimi gibi konular tartışıldı. SAP iş ortakları ve müşterileri tarafından gerçekleştirilen projelerle, başarı hikayeleri ve örnek uygulamalar aktarıldı.

Kurumsal

Geçmişte kurumların verimliliğini ölçmek için finansal sonuçları dikkate almak yeterliyken; günümüzde şirketlerin verimlilik ve karlılık olgusunu kurumsal uyumluluk ve sorumluluk ilkeleriyle belirlemesi gerekiyor. Kurumların rekabet ortamında gelişebilmesini ve fark yaratabilmesini sağlayacak çözümlerin aktarıldığı “SAP GRC Çözümü” toplantısında; kurumların sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için kurumsal kontrol, risk yönetimi ve uyumluluk konularındaki uzman görüşler ve bilgiler paylaşıldı.

“SAP GRC Çözümü: Kurumsal Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyumluluk” toplantısının açılışını yapan ve GRC çözümü ile ilgili bilgi veren SAP Türkiye Çözüm Mühendisi Serdal Mermer, “GRC çözümü uyumluluk ve denetim maliyetlerini belirgin oranda düşürürken, kanun ve mevzuatlara uygunluğun sürekliliğini sağlıyor. Şirket çapında önleyici denetimlerle riski azaltıyor. Süreç kontrol mekanizmalarıyla, kurumları daha etkin süreçlere taşıyor. Ayrıca kurumsal uyumluluk ile ilgili hazır iş içeriğiyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Kurumsal Risk Yönetimi ile performansın risk odaklı takip edilmesine de olanak tanıyor” dedi.

GRC çözümü, farklı sektörlerden değişik büyüklükteki birçok kurum tarafından faaliyetlerindeki şeffaflığı sağlamak, organizasyonlarının etik standartlara ve yasal düzenlemelere uyumluluğunu kanıtlamak için kullanılıyor. Ayrıca, güvenilirlik ve sorumlu kurum algısını oluşturmak ve bunu devam ettirmek için de GRC çözümü büyük önem taşıyor.

SAP GRC çözümü kurumsal yönetimi, uygun biçimde izlemeyi, riskleri belirlemeyi ve kontrol altına almayı sağlıyor. Düzenlemeler ve kurumsal politikalarla ilgili uyumluluk geliştirmeye ve bunları kontrol etmeye imkan tanıyor. Ayrıca günlük faaliyetlerin yönetim tarafından geliştirilen stratejiler ve politikalarla uyumlu olmasına yardımcı oluyor.